Herb województwa lubuskiegopowiaty województwa lubuskiego (14)
liczba gmin województwa lubuskiego: 79
liczba miejscowoœci województwa lubuskiego: 1428
liczba kodów kody pocztowych województwa lubuskiego: 493
liczba placówek Poczty Polskiej: 271
liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 2
tablice rejestracyjne: F