Herb województwa pomorskiegopowiaty województwa pomorskiego (20)
liczba gmin województwa pomorskiego: 111
liczba miejscowości województwa pomorskiego: 3104
liczba kodów kody pocztowych województwa pomorskiego: 1485
liczba podmiotów posiadaj±cych własny kod pocztowy: 3
liczba placówek Poczty Polskiej: 508
liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 11
tablice rejestracyjne: G