Kody pocztowe

25-364 Wojska Polskiego 1-19
25-204 Wojska Polskiego 123-201 nieparzyste, 154-204 parzyste
25-377 Wojska Polskiego 20-38 parzyste, 21-45 nieparzyste
25-205 Wojska Polskiego 203- do końca nieparzyste, 206- do końca parzyste
25-389 Wojska Polskiego 40-82 parzyste, 59-81 nieparzyste
25-375 Wojska Polskiego 47-57 nieparzyste
25-201 Wojska Polskiego 83-121 nieparzyste, 84-152 parzyste

Kielce Wojska Polskiego - mapa

Wojska Polskiego - placówki Poczty Polskiej

25-206 Urząd Pocztowy Kielce 8 - Kielce, Wojska Polskiego 242