Rybnik - miasto na prawach powiatu (województwo ¶l±skie)
Liczba kodów kody pocztowych w powiecie: 14
Liczba placówek Poczty Polskiej: 26
Liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 1
Liczba kodów pocztowych w powiecie: 14

Powiat Rybnik - gminy i miejscowości

Rybnik

Powiat - jednostki organizacyjne Poczty Polskiej

44-200 CP Oddział Rejonowy w Rybniku - Rybnik, Pocztowa 2