województwo lubelskie
powiat opolski
Liczba kodów pocztowych: 1
Liczba placówek Poczty Polskiej: 4

Poniatowa kod pocztowy

24-320:
Dąbrowa Wronowska
Henin
Kocianów
Kowala Druga
Kowala Pierwsza
Kraczewice Prywatne
Kraczewice Rządowe
Niezabitów
Niezabitów-Kolonia
Obliźniak
Plizin
Poniatowa
Poniatowa-Kolonia
Poniatowa-Kolonia (Stoczki)
Spławy
Szczuczki-Kolonia
Wólka Łubkowska
Zofianka