96-230 - placówki Poczty Polskiej

Urz±d Pocztowy Biała Rawska - Biała Rawska, Mickiewicza Adama 10