Parandowskiego Jana, Rzepichy, Sędziwoja, Szelburg-Zarembiny Ewy, Wernyhory