Dulina Aleksandra, Gierdziejewskiego Wacława, Kamrowskiego Jana, Kańskiego Władysława, Promienna, Sokoła Franciszka, Staniszewskiego Leona, Wiosenna, Zauchy Stanisława