Czapskiego Józefa, Korczaka Janusza, Nowickiego Stanisława