Piłsudskiego Józefa Al. (Marszałka Józefa Piłsudskiego), Tetmajera Kazimierza