Boguszewskiej Heleny, Cabaja Romualda, Cieślikowskiego Jerzego, Dąbrowskiej Marii, Dołęgi-Mostowicza Tadeusza, Dygata Stanisława, Giżyckiego Kamila, Gombrowicza Witolda, Kosidowskiego Zenona, Meissnera Janusza, Parandowskiego Jana, Wańkowicza Melchiora