Cedyńska, Kolbego Maksymiliana Marii (¦więtego Maksymiliana Marii Kolbego), Łęczycka, Mi¶nieńska, Nieszawska, Srebrnych Orłów, ¦widnicka, Wi¶licka