województwo ¶więtokrzyskie
powiat jędrzejowski
Liczba kodów pocztowych: 1 - Imielno kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 3

Imielno - miejscowości

Bełk, Borszowice, Dalechowy, Dzierszyn, Grudzyny, Grupa, Helenówka, Imielnica, Imielno, Jakubów, Jakubów (Kolonie), Kamieniec, Karczunek, Kawęczyn, Mierzwin, Motkowice, Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, Rajchotka, Rogalów, Sobowice, Stawy, Wygoda, Zegartowice

Imielno - mapa

Imielno - placówki Poczty Polskiej

28-313 Agencja Pocztowa Mierzwin - Imielno Mierzwin, 42
28-313 Agencja Pocztowa Motkowice - Imielno Motkowice, Główna 28
28-313 Urz±d Pocztowy Imielno Jędrzejowskie - Imielno, Główna 8