województwo podlaskie
powiat hajnowski
Liczba kodów pocztowych: 4 - Narewka kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 2

Narewka - miejscowoœci

Babia Góra, Baczyńscy, Bazylowe, Bernacki Most, Bielscy, Bokowe, Borowe, Chomińszczyzna, Cieremki, Dąbrowa, Eliaszuki, Gnilec, Grodzisk, Gruszki, Guszczewina, Janowo, Janowo (Jelonka), Kapitańszczyzna, Kasjany, Kordon, Krynica, Leśna, Lewkowo Nowe, Lewkowo Stare, Łozowe, Michnówka, Mikłaszewo, Minkówka, Narewka, Nowa Łuka, Nowe Masiewo, Nowe Masiewo (Łanczyno), Nowiny, Ochrymy, Olchówka, Pasieki, Planta, Podlewkowie, Porosłe, Pręty, Siemianówka, Siemieniakowszczyzna, Skupowo, Słobódka, Stare Masiewo, Stoczek, Suszczy Borek, Świnoroje, Tarnopol, Tarnopol (Ludwinowo), Tarnopol (Smolnica), Tarnopol (Stary Dwór), Zabłotczyzna, Zabrody, Zamosze

Narewka - mapa

Narewka - placówki Poczty Polskiej

17-220 Agencja Pocztowa Siemianówka - Narewka Siemianówka, Lipowa 11
17-220 Urząd Pocztowy Narewka - Narewka, Mickiewicza Adama 39