województwo lubelskie
powiat lubelski
Liczba kodów pocztowych: 1 - Zakrzew kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 2

Zakrzew - miejscowoœci

Annów, Baraki, Boża Wola, Dębina, Emilin, Karolin, Majdan Starowiejski, Nikodemów, Nikodemów (Wygoda), Ponikwy, Szklarnia, Targowisko, Targowisko-Kolonia, Tarnawka Druga, Tarnawka Pierwsza, Wólka Ponikiewska, Zakrzew, Zakrzew-Kolonia

Zakrzew - mapa

Zakrzew - placówki Poczty Polskiej

23-155 Agencja Pocztowa Dębina - Zakrzew Dębina, 35
23-155 Urząd Pocztowy Zakrzew k. Krasnegostawu - Zakrzew, 26