województwo łódzkie
powiat poddębicki
Liczba kodów pocztowych: 1 - Zadzim kod pocztowy
Liczba placówek Poczty Polskiej: 2

Zadzim - miejscowości

Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babieniec, B±ki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, D±brówka, Dzierz±zna Szlachecka, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Kraszyn (Krócice), Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy ¦wiat, Otok, Otok (Głogowiec), Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudunki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiórzysko, Wola D±bska, Wola Flaszczyna, Wola Sypińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zawady, Zygry, Żerniki

Zadzim - mapa

Zadzim - placówki Poczty Polskiej

99-232 Agencja Pocztowa Kłoniszew - Zadzim Kłoniszew, 40 A
99-232 Urz±d Pocztowy Zadzim - Zadzim, 39