Herb województwa zachodniopomorsiegopowiaty województwa zachodniopomorsiego (21)
liczba gmin województwa zachodniopomorsiego: 106
liczba miejscowoœci województwa zachodniopomorsiego: 3095
liczba kodów kody pocztowych województwa zachodniopomorsiego: 1908
liczba podmiotów posiadających własny kod pocztowy: 4
liczba placówek Poczty Polskiej: 463
liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 10
tablice rejestracyjne: Z