Zabrze - miasto na prawach powiatu (województwo ¶l±skie)
Liczba kodów kody pocztowych w powiecie: 12
Liczba podmiotów posiadaj±cych własny kod pocztowy: 1
Liczba placówek Poczty Polskiej: 28
Liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 2
Liczba kodów pocztowych w powiecie: 12

Powiat Zabrze - gminy i miejscowości

Zabrze

Powiat - podmioty posiadaj±ce własny kod pocztowy

41-840 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Powiat - jednostki organizacyjne Poczty Polskiej

41-800 CP Oddział Rejonowy w Zabrzu - Zabrze, Dworcowy Pl. 1
41-849 CP Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy w Zabrzu - Zabrze, Mielżyńskiego Macieja 5