Powiat opolski (województwo opolskie)
Liczba gmin w powiecie: 13
Liczba miejscowości w powiecie: 188
Liczba kodów kody pocztowych w powiecie: 28
Liczba placówek Poczty Polskiej: 32
Liczba kodów pocztowych w powiecie: 28

Powiat opolski - gminy i miejscowości

Chrz±stowice:
Chrz±stowice, Daniec, D±browice, Dębie, Dębska KuĽnia, Falmirowice, Kamionka, Lędziny, Niwki, Suchy Bór, Zbicko

D±browa:
Chró¶cina, Ciepielowice, D±browa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Pr±dy, Siedliska, Skarbiszów, Sławice, Sokolniki, Wrzoski, Żelazna

Dobrzeń Wielki:
Borki, Brzezie, Chró¶cice, Chró¶cice (Babi Las), Czarnow±sy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Mały (Otok), Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup, Młyn, ¦wierkle, Wolny

Komprachcice:
Chmielowice, Domecko, Domecko (Pucnik), Dziekaństwo, Komprachcice, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wie¶, Wawelno, Żerkowice

Łubniany:
Biadacz, Brynica, Brynica (Surowina), D±brówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Łubniany, Łubniany (Krzyżula), Masów, Niwa

Murów:
Bukowo, Dębiniec, Grabczok, Grabczok (Mańczok), Grabice, Grabice (Kęszyce), Kały, Młodnik, Murów, Nowe Budkowice, Okoły, Okoły (Czarna Woda), Okoły (Kupilas), Radomierowice, Stare Budkowice, Stare Budkowice (Morcinek), ¦więciny, Wojszyn, ZagwiĽdzie

Niemodlin:
Brzęczkowice, Go¶ciejowice, Go¶ciejowice (Go¶ciejowice Małe), Góra, Góra (Mała Góra), Grabin, Gracze, Gracze (Kolonia Le¶na), Gracze (Kolonia Robotnicza), Grodziec, Grodziec Drugi, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Niemodlin, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec ¦l±ski, Tarnica, Tłustoręby, Wydrowice

Ozimek:
Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Ozimek, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk

Popielów:
Kaniów, Karłowice, Karłowice (Karłowiczki), Kurznie, KuĽnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Popielów (Lipie Laski), Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stare Siołkowice (Biedaszka), Stobrawa

Prószków:
Boguszyce, Chrz±szczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Ja¶kowice, Ligota Prószkowska, Nowa KuĽnia, Prószków, Prószków (Pomologia), Przysiecz, Winów, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, ¬linice

Tarnów Opolski:
K±ty Opolskie, Kosorowice, Miedziana, Nakło, Przywory, Raszowa, Tarnów Opolski, Walidrogi

Tułowice:
Goszczowice, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów, Tułowice, Tułowice (Tułowice Małe)

Turawa:
Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec, Osowiec (Trzęsin), Rzędów, Turawa, Turawa (Marszałki), Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada