województwo małopolskie
powiat gorlicki
Liczba kodów pocztowych: 1
Liczba placówek Poczty Polskiej: 1

Sękowa kod pocztowy

38-307:
Bartne
Bodaki
Bodaki (Pstrążne)
Czarne
Krzywa
Małastów
Małastów (Pętna)
Męcina Mała
Męcina Wielka
Owczary
Radocyna
Ropica Górna
Sękowa
Siary
Wapienne
Wołowiec

Sękowa - placówki Poczty Polskiej

38-307 Urząd Pocztowy Sękowa - Sękowa, 181