województwo ³ódzkie
miasto na prawach powiatu
Liczba kodów pocztowych: 1619
Liczba podmiotów posiadaj±cych w³asny kod pocztowy: 5
Liczba placówek Poczty Polskiej: 119
Liczba jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej: 7

£ód¼ kod pocztowy

90-002:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (20-38 parzyste)

90-003:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (2-18 parzyste)

90-004:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (100-108 parzyste)

90-006:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (114-124 parzyste)

90-007:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Komuny Paryskiej Pl., Piotrkowska (110-112 parzyste), Schillera Leona Al.

90-008:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (18-20 parzyste)

90-009:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (38-50 parzyste, 43-67 nieparzyste)

90-010:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (1-17 nieparzyste)

90-011:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Im. Sienkiewicza Henryka Park, Kilińskiego Jana (93-111 nieparzyste), Walickiego Franciszka Al.

90-012:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (82-106 parzyste)

90-013:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (108-132 parzyste)

90-014:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (40-52)

90-015:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (19-25 nieparzyste)

90-018:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (53-61)

90-019:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Dowborczyków

90-020:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (27-35 nieparzyste)

90-021:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (40-58 parzyste)

90-022:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Targowa (1-5 nieparzyste, 2-10 parzyste)

90-023:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wysoka (1-19), Z³ota

90-024:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wodna (1-25 nieparzyste, 2-30 parzyste)

90-025:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (37-57 nieparzyste), Tuwima Juliana (59-69 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tuwima Juliana (37-57 nieparzyste), Tuwima Juliana (59-69 nieparzyste)

90-026:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tuwima Juliana (60-86 parzyste)

90-028:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (97- do końca nieparzyste)

90-029:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (102- do końca parzyste)

90-030:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dobra, Nowa (25- do końca nieparzyste, 30- do końca parzyste), Przźdzalniana (38-42 parzyste)

90-031:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nowa (1-23 nieparzyste, 2-28 parzyste), Tuwima Juliana (71- do końca nieparzyste, 88- do końca parzyste)

90-032:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (56), Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (51-71 nieparzyste, 52-54 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (56), Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (51-71 nieparzyste, 52-54 parzyste)

90-033:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (72- do końca)

90-034:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (1-25)

90-035:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (26-36 parzyste, 27-43 nieparzyste)

90-036:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wysoka (20-32 parzyste, 21-29 nieparzyste)

90-037:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wysoka (31- do końca nieparzyste, 34- do końca parzyste)

90-038:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Miedziana

90-039:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (85-95 nieparzyste)

90-040:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (92-100 parzyste)

90-042:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Targowa (7-21 nieparzyste, 12-26 parzyste)

90-043:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Targowa (23-43 nieparzyste, 28-40 parzyste)

90-045:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (62-78 parzyste, 63-75 nieparzyste)

90-046:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (77-83 nieparzyste, 80-90 parzyste), Wodna (27- do końca nieparzyste, 32- do końca parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nawrot (77-83 nieparzyste, 80-90 parzyste), Wodna (27- do końca nieparzyste, 32- do końca parzyste)

90-047:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Zwyciźstwa Pl. (4- do końca)

90-049:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (113-137 nieparzyste)

90-050:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Mickiewicza Adama Al. (10)

90-051:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (2-26 parzyste)

90-055:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (22-38a parzyste)

90-056:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Roosevelta Franklina Delano (Prezydenta Franklina Delano Roosevelta)

90-057:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (69-95 nieparzyste)

90-058:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (52-68 parzyste)

90-060:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (1-16)

90-061:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nawrot (17-41 nieparzyste)

90-062:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (126-144 parzyste)

90-063:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (146-160 parzyste)

90-101:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Moniuszki Stanis³awa (1- do końca nieparzyste)

90-102:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (72-84 parzyste), Traugutta Romualda (Genera³a Romualda Traugutta)

90-103:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (86-98 parzyste)

90-105:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (1-3 nieparzyste), Piotrkowska (54-70 parzyste)

90-106:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Traugutta Romualda (Genera³a Romualda Traugutta) (3-13 nieparzyste)

90-107:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Traugutta Romualda (Genera³a Romualda Traugutta) (2-14 parzyste)

90-111:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Hotelowa, Moniuszki Stanis³awa (2- do końca parzyste)

90-113:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (1-14), Traugutta Romualda (Genera³a Romualda Traugutta) (15- do końca)

90-114:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (15-41 nieparzyste, 16-36 parzyste)

90-116:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): PKP Fabryczna Dworzec, PKS Fabryczna Dworzec

90-117:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (5-33 nieparzyste)

90-118:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (53-71 nieparzyste, 54-66 parzyste)

90-119:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (68-80 parzyste, 73-91 nieparzyste)

90-123:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Polskiej Organizacji Wojskowej (33- do końca)

90-125:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (35-43 nieparzyste)

90-126:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wźglowa

90-127:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sk³adowa

90-128:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sa³acińskiego Bronis³awa Pl.

90-129:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Knychalskiego Witolda

90-130:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (45-59 nieparzyste)

90-131:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Lindleya Williama, Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (59a-65 nieparzyste)

90-132:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (67-75 nieparzyste), Tramwajowa

90-133:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wierzbowa (40- do końca parzyste, 45- do końca nieparzyste)

90-135:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (2-50 parzyste), Polskiej Organizacji Wojskowej (31)

90-136:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (54-68 parzyste)

90-137:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Uniwersytecka (1-7 nieparzyste, 2-10 parzyste)

90-138:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (70-78 parzyste, 77-85 nieparzyste)

90-139:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (80-94 parzyste, 87-97 nieparzyste)

90-141:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (96-104 parzyste)

90-142:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (29-31a nieparzyste)

90-143:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (33-49 nieparzyste)

90-145:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (99-121 nieparzyste, 106-128 parzyste)

90-146:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (123- do końca nieparzyste, 130- do końca parzyste)

90-147:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zelwerowicza Aleksandra (1-43 nieparzyste, 2-46 parzyste)

90-148:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zelwerowicza Aleksandra (45- do końca nieparzyste, 48- do końca parzyste)

90-149:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Krzywickiego Ludwika

90-150:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Konstytucyjna (1-7 nieparzyste, 2-10 parzyste)

90-151:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Muszyńskiego Jana

90-153:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (20-22 parzyste)

90-154:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (24-50 parzyste)

90-155:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Edukacyjna, Konstytucyjna (9-45 nieparzyste, 12-40 parzyste)

90-156:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tkacka (1-35 nieparzyste, 2-42 parzyste)

90-157:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tkacka (37- do końca nieparzyste, 44- do końca parzyste)

90-158:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ma³achowskiego Stanis³awa (2-68 parzyste)

90-159:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ma³achowskiego Stanis³awa (70- do końca parzyste)

90-160:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ma³achowskiego Stanis³awa (1- do końca nieparzyste)

90-161:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Solskiego Ludwika

90-201:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (1-9 nieparzyste)

90-202:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (11-29 nieparzyste)

90-203:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (31-47 nieparzyste)

90-204:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (49-59 nieparzyste)

90-205:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (11-25 nieparzyste)

90-206:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (13-31 nieparzyste)

90-207:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (16-32 parzyste)

90-208:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (27-31 nieparzyste)

90-209:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (10-22 parzyste)

90-211:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): W³ókiennicza (4- do końca parzyste)

90-212:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sterlinga Seweryna (Doktora Seweryna Sterlinga) (21-33 nieparzyste, 26-27)

90-213:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (34-52 parzyste)

90-214:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (33-43 nieparzyste)

90-215:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (45-49 nieparzyste)

90-216:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (51-59a nieparzyste)

90-217:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sterlinga Seweryna (Doktora Seweryna Sterlinga) (10-22 parzyste, 11-19 nieparzyste)

90-218:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (61-65 nieparzyste)

90-219:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego) (27- do końca nieparzyste)

90-220:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego) (26-34 parzyste)

90-221:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (61-71 nieparzyste)

90-222:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (54-70 parzyste)

90-223:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (72-86 parzyste)

90-224:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (67-89 nieparzyste)

90-225:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (91-105 nieparzyste)

90-226:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (73- do końca nieparzyste, 88- do końca parzyste)

90-227:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pokoju Pl. (3- do końca), Wierzbowa (10-16c parzyste, 17-29 nieparzyste)

90-228:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zacisze

90-229:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego) (10-24 parzyste, 13-25 nieparzyste)

90-231:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (99- do końca nieparzyste, 112- do końca parzyste), Jaszuńskiego Salomona, Pilarskiego Józefa, Sempo³owskiej Stefanii

90-232:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (2-18 parzyste)

90-233:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (107-121 nieparzyste), Uniwersytecka (19- do końca nieparzyste, 36- do końca parzyste)

90-235:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (123-139 nieparzyste)

90-236:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (141-185 nieparzyste)

90-237:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Banacha Stefana (1-9 nieparzyste, 2-18 parzyste), Matejki Jana (11- do końca nieparzyste, 20- do końca parzyste), Matejki Jana Park

90-238:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Banacha Stefana (11- do końca nieparzyste, 20- do końca parzyste)

90-241:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego) (36- do końca parzyste)

90-242:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kopcińskiego Stefana (Doktora Stefana Kopcińskiego) (1-27 nieparzyste)

90-243:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (71-75 nieparzyste, 78-86 parzyste), Pokoju Pl. (1-2), Uniwersytecka (9-17 nieparzyste, 12-34 parzyste)

90-244:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (77-97 nieparzyste, 88-110 parzyste)

90-245:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wierzbowa (18-38 parzyste, 31-43 nieparzyste)

90-248:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) (52), Polskiej Organizacji Wojskowej (17-29 nieparzyste, 20-32 parzyste)

90-249:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): D±browskiego Henryka Pl. (Genera³a Henryka D±browskiego), Jaracza Stefana (45-49 nieparzyste, 50-60 parzyste)

90-251:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (51-69 nieparzyste, 62-76 parzyste)

90-252:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (36-48 parzyste, 37-43 nieparzyste)

90-253:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (24-38 parzyste)

90-254:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piramowicza Grzegorza

90-255:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Polskiej Organizacji Wojskowej (1-15 nieparzyste, 2-18 parzyste)

90-256:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (33-37 nieparzyste)

90-257:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (39-51 nieparzyste)

90-258:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (40-52 parzyste)

90-259:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (33-35 nieparzyste)

90-260:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): W³ókiennicza (3- do końca nieparzyste)

90-261:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (11-31 nieparzyste)

90-262:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (12-34 parzyste)

90-263:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): W³ókiennicza, Wschodnia (54-58 parzyste)

90-264:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (1-9 nieparzyste)

90-265:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (34-52 parzyste)

90-266:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wschodnia (55- do końca nieparzyste, 60- do końca parzyste)

90-267:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wschodnia (49-53 nieparzyste)

90-268:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Jaracza Stefana (2-10 parzyste)

90-269:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (14-32 parzyste)

90-270:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (2-12 parzyste)

90-271:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): W³ókiennicza, Wschodnia (28-52 parzyste)

90-272:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wschodnia (21-47 nieparzyste)

90-273:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Rewolucji 1905 R. (1-11 nieparzyste, 2-14 parzyste)

90-301:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (97-123 nieparzyste), Wigury Stanis³awa (Pilota Stanis³awa Wigury) (4-12 parzyste)

90-302:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (125-157 nieparzyste), Wigury Stanis³awa (Pilota Stanis³awa Wigury) (1-19 nieparzyste)

90-303:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): 10 Lutego, Brze¼na

90-306:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (15-23 nieparzyste)

90-307:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (25-55 nieparzyste)

90-312:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Targowa (45), Zwyciźstwa Pl. (1-3)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Targowa (45), Zwyciźstwa Pl. (1-3)

90-315:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (139-163 nieparzyste)

90-316:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (134-142 parzyste)

90-317:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Orla

90-318:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (70-86 parzyste)

90-319:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wigury Stanis³awa (Pilota Stanis³awa Wigury) (14- do końca parzyste, 21- do końca nieparzyste)

90-322:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (144-168 parzyste)

90-323:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Targowa (47-63 nieparzyste), Targowa (42-44 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Targowa (47-63 nieparzyste), Targowa (42-44 parzyste)

90-324:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Targowa (65), Tylna (14), Targowa (46- do końca parzyste, 65- do końca nieparzyste), Tylna (9- do końca)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Targowa (65), Tylna (14), Targowa (46- do końca parzyste, 65- do końca nieparzyste), Tylna (9- do końca)

90-325:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Fabryczna (1-9 nieparzyste, 2-6 parzyste)

90-326:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Fabryczna (8-10 parzyste, 11-13 nieparzyste)

90-328:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Popowskiego Stanis³awa

90-329:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (71), Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (61-79 nieparzyste), ¬ródliska I (Palmiarnia) Park, ¬ródliska II Park
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (71), Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (61-79 nieparzyste), ¬ródliska I (Palmiarnia) Park, ¬ródliska II Park

90-330:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (52-78 parzyste)

90-331:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Fabryczna (16- do końca parzyste)

90-332:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Æelazna

90-333:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (44-58 parzyste, 45-47 nieparzyste)

90-336:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): ¦mig³ego-Rydza Edwarda Al. (Marsza³ka Edwarda ¦mig³ego-Rydza) (1-7 nieparzyste)

90-337:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (29- do końca nieparzyste, 40- do końca parzyste)

90-338:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (60-74 parzyste)

90-339:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wilcza

90-340:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Go³źbia

90-341:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Fabryczna (25- do końca nieparzyste)

90-344:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Fabryczna (12-14 parzyste, 15-23 nieparzyste)

90-345:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ksiźæy M³yn

90-346:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Magazynowa

90-347:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (49-73 nieparzyste)

90-348:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (179-189 nieparzyste, 184-188 parzyste), Tylna (5-7 nieparzyste), Tylna (5-8)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (179-189 nieparzyste, 184-188 parzyste), Tylna (5-7 nieparzyste), Tylna (5-8)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kilińskiego Jana (179-189 nieparzyste, 184-188 parzyste), Tylna (5-7 nieparzyste), Tylna (5-8)

90-349:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (15-21 nieparzyste, 22-24 parzyste), Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (15, 17-21, 24-26 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (15-21 nieparzyste, 22-24 parzyste), Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (15, 17-21, 24-26 parzyste)

90-350:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (23, 30a), Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (23-25 nieparzyste, 27-28, 30-38 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (23, 30a), Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (23-25 nieparzyste, 27-28, 30-38 parzyste)

90-353:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (171-177 nieparzyste), Kilińskiego Jana (165-169 nieparzyste), Kilińskiego Jana (177)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kilińskiego Jana (171-177 nieparzyste), Kilińskiego Jana (165-169 nieparzyste), Kilińskiego Jana (177)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kilińskiego Jana (171-177 nieparzyste), Kilińskiego Jana (165-169 nieparzyste), Kilińskiego Jana (177)

90-354:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (170-182 parzyste)

90-355:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Abramowskiego Edwarda

90-357:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (88-106 parzyste)

90-360:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (224-250 parzyste)

90-361:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (252-278 parzyste)

90-363:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Sienkiewicza Henryka (108- do końca parzyste, 159- do końca nieparzyste)

90-364:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tylna (1-4)

90-365:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (1-7 nieparzyste), Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (2-16g parzyste, 9-13 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (1-7 nieparzyste), Tymienieckiego Wincentego (Ksiźdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego) (2-16g parzyste, 9-13 nieparzyste)

90-368:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (1-13 nieparzyste), Piotrkowska (162-196 parzyste), Wigury Stanis³awa (Pilota Stanis³awa Wigury)

90-369:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (198-222 parzyste)

90-401:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Legionów (2-12 parzyste)

90-402:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zachodnia (67-93 nieparzyste)

90-403:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zachodnia (48-70 parzyste)

90-404:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Próchnika Adama (2-16 parzyste)

90-406:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (1-23 nieparzyste)

90-408:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Próchnika Adama (1-11 nieparzyste)

90-410:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (25-45 nieparzyste)

90-411:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (1-11 nieparzyste)

90-413:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (47-63 nieparzyste)

90-414:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zielona (1-11 nieparzyste, 2-8 parzyste)

90-415:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): 6 Sierpnia (4-10 parzyste)

90-416:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): 6 Sierpnia (12-20 parzyste)

90-418:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (1-43 nieparzyste)

90-419:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (2-36 parzyste)

90-420:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Struga Andrzeja (1-7 nieparzyste)

90-422:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): 6 Sierpnia, Piotrkowska (65-75 nieparzyste)

90-423:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (77-95 nieparzyste), Rubinsteina Artura Al.

90-425:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (97-111 nieparzyste)

90-426:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Struga Andrzeja (2-10 parzyste)

90-427:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (38-50 parzyste)

90-428:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (52-64 parzyste)

90-430:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (113-127 nieparzyste)

90-431:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zamenhofa Ludwika (1-5 nieparzyste, 2-10 parzyste)

90-432:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (66-70 parzyste, 67)

90-434:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Józewskiego Henryka Jana Al., Piotrkowska (129-145 nieparzyste)

90-436:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (69-95 nieparzyste), Rynkowskiej Anny Al.

90-437:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (72-92 parzyste)

90-440:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (147-163 nieparzyste), ZHP Al.

90-441:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (97- do końca nieparzyste)

90-442:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (94-116 parzyste)

90-443:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Mickiewicza Adama Al. (1-15 nieparzyste)

90-446:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (118-120 parzyste)

90-447:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Piotrkowska (165-195 nieparzyste)

90-448:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Æwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Æwirki) (1-5 nieparzyste)

90-450:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Æwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Æwirki) (2-20 parzyste)

90-451:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (122- do końca parzyste), Piotrkowska (197-227 nieparzyste), Æwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Æwirki) (10b)

90-452:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Radwańska (1-19 nieparzyste)

90-453:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Radwańska (2-16 parzyste)

90-456:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): PCK Al., Piotrkowska (229-263 nieparzyste)

90-457:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Katedralny Imienia Jana Paw³a II Pl., Kostki Stanis³awa (¦wiźtego Stanis³awa Kostki), Piotrkowska (265-283 nieparzyste)

90-458:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Skorupki Ignacego (Ksiźdza Harcmistrza Ignacego Skorupki) (1-13 nieparzyste, 2-4 parzyste)

90-501:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (30-44 parzyste)

90-502:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (64-84 parzyste, 83-99 nieparzyste)

90-503:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kopernika Miko³aja (13-23 nieparzyste, 16-26 parzyste)

90-505:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Sk³odowskiej-Curie Marii (1-11 nieparzyste, 2-14 parzyste)

90-507:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (97-111 nieparzyste), Gdańska (113-117a nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Gdańska (97-111 nieparzyste), Gdańska (113-117a nieparzyste)

90-508:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (90-104 parzyste), Gdańska (106-114 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Gdańska (90-104 parzyste), Gdańska (106-114 parzyste)

90-509:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kopernika Miko³aja (1-12)

90-510:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zamenhofa Ludwika (11-20)

90-511:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zamenhofa Ludwika (21- do końca nieparzyste)

90-513:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (26), Struga Andrzeja (12-28 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Struga Andrzeja (26), Struga Andrzeja (12-28 parzyste)

90-514:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ko¶ciuszki Tadeusza Al. (45-65 nieparzyste)

90-515:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (71-99 nieparzyste)

90-516:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (60-86 parzyste)

90-517:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zamenhofa Ludwika (7-9 nieparzyste)

90-519:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (119-133 nieparzyste)

90-520:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (116-134 parzyste), Zamenhofa Ludwika (22)

90-521:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wólczańska (103-113 nieparzyste), Wólczańska (101-131 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (103-113 nieparzyste), Wólczańska (101-131 nieparzyste)

90-522:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (88-120 parzyste)

90-525:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (133-163 nieparzyste)

90-527:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (122-150 parzyste)

90-528:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Æwirki) (7-15 nieparzyste, 22-34 parzyste)

90-530:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (152-184 parzyste, 165-189 nieparzyste)

90-531:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wólczańska (195-199 nieparzyste, 202), Wólczańska (186-218 parzyste, 191-209 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (195-199 nieparzyste, 202), Wólczańska (186-218 parzyste, 191-209 nieparzyste)

90-532:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Skorupki Ignacego (Ksiźdza Harcmistrza Ignacego Skorupki) (6-10 parzyste), Skorupki Ignacego (Ksiźdza Harcmistrza Ignacego Skorupki) (12- do końca parzyste, 15- do końca nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Skorupki Ignacego (Ksiźdza Harcmistrza Ignacego Skorupki) (6-10 parzyste), Skorupki Ignacego (Ksiźdza Harcmistrza Ignacego Skorupki) (12- do końca parzyste, 15- do końca nieparzyste)

90-536:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (135- do końca)

90-537:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Stefanowskiego Bogdana, Stefanowskiego Bohdana (Profesora Bohdana Stefanowskiego)

90-539:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Æwirki) (17- do końca nieparzyste, 36- do końca parzyste)

90-540:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Radwańska (21-35 nieparzyste)

90-541:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Radwańska (18-30 parzyste)

90-542:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (115-117 nieparzyste)

90-543:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (104-116 parzyste)

90-545:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kopernika Miko³aja (25-31 nieparzyste, 28-34 parzyste)

90-546:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lipowa (86- do końca parzyste, 89- do końca nieparzyste)

90-547:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zamenhofa Ludwika (24- do końca parzyste)

90-549:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (101-113 nieparzyste)

90-550:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (86-102 parzyste)

90-552:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kopernika Miko³aja (33-49 nieparzyste, 36-44 parzyste)

90-553:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kopernika Miko³aja (46, 48- do końca)

90-554:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): £±kowa (17- do końca), Poniatowskiego Józefa Park (Ksiźcia Józefa Poniatowskiego)

90-556:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): W³ókniarzy Al. (222-240a parzyste)

90-557:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (66- do końca parzyste)

90-558:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich (59- do końca nieparzyste)

90-559:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich (48- do końca parzyste)

90-560:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Karolewska (1-51 nieparzyste)

90-561:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Karolewska (2-44 parzyste)

90-562:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): £±kowa (1-15 nieparzyste)

90-563:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): £±kowa (2-16 parzyste)

90-567:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (46-64 parzyste)

90-568:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lipowa (66-84 parzyste, 69-87 nieparzyste)

90-569:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pogonowskiego Stefana (Kapitana Stefana Pogonowskiego) (76- do końca)

90-570:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Sk³odowskiej-Curie Marii (13- do końca nieparzyste)

90-571:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Sk³odowskiej-Curie Marii (16- do końca parzyste)

90-601:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (50), Zielona (10-20 parzyste, 13-23 nieparzyste)

90-602:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (55), Zielona (22-26 parzyste, 25-39 nieparzyste)

90-604:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zielona (30-48 parzyste, 45-57 nieparzyste)

90-606:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (1-13 nieparzyste)

90-607:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wólczańska (18-30 parzyste), Wólczańska (25-37 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (18-30 parzyste), Wólczańska (25-37 nieparzyste)

90-608:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wólczańska (49-53 nieparzyste), Wólczańska (32-58 parzyste, 39-69 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (49-53 nieparzyste), Wólczańska (32-58 parzyste, 39-69 nieparzyste)

90-609:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (9-17 nieparzyste)

90-612:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (52-66 parzyste, 57-71 nieparzyste)

90-613:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (68-88 parzyste, 73-95 nieparzyste), Struga Andrzeja (19-23 nieparzyste)

90-615:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Barlickiego Norberta Pl., Barlickiego Norberta Pl. (Doktora Norberta Barlickiego), Ma³a

90-616:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (15-33 nieparzyste)

90-617:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (35-51 nieparzyste)

90-618:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pogonowskiego Stefana (Kapitana Stefana Pogonowskiego) (37-48)

90-619:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pogonowskiego Stefana (Kapitana Stefana Pogonowskiego) (49-75)

90-623:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (22-36 parzyste)

90-624:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zielona (28), Æeromskiego Stefana (35-49 nieparzyste)

90-625:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (51-81 nieparzyste)

90-626:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (36-62 parzyste)

90-629:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lipowa (24-36 parzyste, 29-41 nieparzyste)

90-630:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lipowa (38-64 parzyste, 43-67 nieparzyste)

90-631:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (25-35 nieparzyste)

90-632:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (37-43 nieparzyste)

90-635:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zielona (50-56 parzyste, 61-65 nieparzyste)

90-636:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (53-61 nieparzyste)

90-637:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (38-54 parzyste)

90-638:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (56-66 parzyste)

90-639:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich (16-26 parzyste, 17-31 nieparzyste)

90-640:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich (28-46 parzyste, 33-57 nieparzyste), Struga Andrzeja (45-55 nieparzyste)

90-642:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): W³ókniarzy Al. (219-225 nieparzyste)

90-643:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeligowskiego Lucjana (Genera³a Lucjana Æeligowskiego) (21-29 nieparzyste, 28-36 parzyste)

90-644:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeligowskiego Lucjana (Genera³a Lucjana Æeligowskiego) (31- do końca nieparzyste, 38- do końca parzyste)

90-645:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (63-71 nieparzyste)

90-646:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 6 Sierpnia (68-104 parzyste)

90-647:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Hallera Józefa Pl. (Genera³a Józefa Hallera)

90-648:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Struga Andrzeja (57-65 nieparzyste)

90-701:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (14-32 parzyste)

90-702:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (34-52 parzyste)

90-703:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (54-72 parzyste)

90-706:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (13-25 nieparzyste)

90-707:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (12-24 parzyste)

90-708:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Próchnika Adama (13-31 nieparzyste, 18-28 parzyste)

90-710:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (1-7 nieparzyste, 2-10 parzyste)

90-711:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (9-19 nieparzyste, 12-20 parzyste)

90-712:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Próchnika Adama (33- do końca nieparzyste)

90-713:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Próchnika Adama (34- do końca parzyste)

90-715:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (27-39 nieparzyste), Próchnika Adama (30-32 parzyste)

90-716:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (26-34 parzyste)

90-717:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (1-17 nieparzyste)

90-718:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (2-28 parzyste)

90-720:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (1-9)

90-721:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (13-19 nieparzyste)

90-722:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (2-20 parzyste)

90-723:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zachodnia (95- do końca nieparzyste)

90-725:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zachodnia (72-84 parzyste)

90-727:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (21-31 nieparzyste)

90-728:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (22-34 parzyste)

90-729:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (45-53 nieparzyste)

90-730:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (36-48 parzyste)

90-731:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (11-23 nieparzyste)

90-732:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wólczańska (10-16 parzyste)

90-734:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gdańska (41-43 nieparzyste), Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (33-43 nieparzyste, 36-46 parzyste)

90-735:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (45-51 nieparzyste, 48-64 parzyste)

90-736:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (21-33 nieparzyste)

90-737:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeromskiego Stefana (22-34 parzyste)

90-739:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (19-39 nieparzyste)

90-740:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (41-63 nieparzyste)

90-741:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (30-44 parzyste)

90-742:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lipowa (1-11 nieparzyste, 2-8 parzyste)

90-743:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lipowa (10-22 parzyste, 13-27 nieparzyste), Zielona (41-43 nieparzyste)

90-745:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pogonowskiego Stefana (Kapitana Stefana Pogonowskiego) (1-35 nieparzyste)

90-746:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pogonowskiego Stefana (Kapitana Stefana Pogonowskiego) (2-36 parzyste)

90-747:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (53-71 nieparzyste)

90-748:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (66-72 parzyste)

90-749:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich (1-15 nieparzyste)

90-750:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich (2-14 parzyste), Zielona (59)

90-752:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeligowskiego Lucjana (Genera³a Lucjana Æeligowskiego) (1-19 nieparzyste)

90-753:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æeligowskiego Lucjana (Genera³a Lucjana Æeligowskiego) (2-26 parzyste)

90-755:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (65-95 nieparzyste)

90-756:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (46-88 parzyste)

90-757:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (73- do końca nieparzyste)

90-758:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (74-140 parzyste)

90-759:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zielona (67-71 nieparzyste)

90-760:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zielona (58-64 parzyste)

90-762:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (74-86 parzyste)

90-763:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (88-100 parzyste)

90-764:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (102-150 parzyste), Legionów (146)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Legionów (102-150 parzyste), Legionów (146)

90-765:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zielona (66- do końca parzyste, 73- do końca nieparzyste)

90-766:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Maja Al. (90- do końca parzyste, 97- do końca nieparzyste)

90-767:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wiźckowskiego Stanis³awa (Pu³kownika Doktora Stanis³awa Wiźckowskiego) (142-144 parzyste)

90-768:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): W³ókniarzy Al. (201-217 nieparzyste, 216)

91-002:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Drewnowska (1-44, 46-64 parzyste, 57-75 nieparzyste), Zgierska (2-20 parzyste)

91-003:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Piwna (1-25 nieparzyste, 2-22 parzyste), Æytnia

91-004:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Lutomierska (14-86 parzyste)

91-005:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zachodnia (18-24 parzyste, 39-45a nieparzyste)

91-006:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Podrzeczna (2- do końca parzyste, 11- do końca nieparzyste)

91-008:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Drewnowska (66-160 parzyste, 77-171 nieparzyste), Odolanowska (1-5 nieparzyste, 2-26 parzyste)

91-009:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Okrzei Stefana (26- do końca parzyste, 31- do końca nieparzyste), Pietrusińskiego Jana (15- do końca nieparzyste, 18- do końca parzyste)

91-010:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Stolarska, Floriańska
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Stolarska, Floriańska

91-012:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Mahatmy Gandhiego (1-11 nieparzyste, 2-14 parzyste), Odolanowska (7- do końca nieparzyste, 28- do końca parzyste)

91-013:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czarnkowska, Lutomierska (114-138 parzyste), Tybury Stanis³awa (2-4b parzyste)

91-015:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Mahatmy Gandhiego (13- do końca nieparzyste, 16- do końca parzyste)

91-016:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Tybury Stanis³awa (6- do końca parzyste, 11- do końca nieparzyste)

91-017:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kasprzaka Marcina (65- do końca)

91-018:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Powstańców Wielkopolskich (22- do końca parzyste)

91-020:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Inowroc³awska (1-7 nieparzyste)

91-021:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pu³askiego Kazimierza (Genera³a Kazimierza Pu³askiego) (1- do końca nieparzyste, 2-12 parzyste)

91-022:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Æubardzka (1-9 nieparzyste)

91-024:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pola Wincentego (1-18), Uniejowska (2- do końca parzyste), Wielkopolska (1-55 nieparzyste)

91-025:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Turoszowska

91-026:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wielkopolska (2-68 parzyste)

91-027:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (166-200 parzyste), Uniejowska (1- do końca nieparzyste)

91-028:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (202- do końca parzyste), Pola Wincentego (19- do końca)

91-029:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wielkopolska (57- do końca nieparzyste, 70- do końca parzyste)

91-030:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dmowskiego Romana Pl., Gorzowska, Narodowa, Woronicza Jana

91-032:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pu³askiego Kazimierza (Genera³a Kazimierza Pu³askiego) (14- do końca parzyste), Æubardzka (2- do końca parzyste, 11- do końca nieparzyste)

91-033:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Inowroc³awska (2-68 parzyste, 9-69 nieparzyste)

91-034:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (146-164 parzyste), Mokra, W³ókniarzy Al. (144-152 parzyste)

91-035:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Krotoszyńska, Lutomierska (158- do końca), Powstańców Wielkopolskich (29)

91-036:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bydgoska, Klonowa (1- do końca nieparzyste)

91-037:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Lutomierska (121-123 nieparzyste, 148-156 parzyste), Szamotulska

91-038:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (136-144 parzyste), Padewskiego Antoniego (¦wiźtego Antoniego Padewskiego)

91-039:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Klonowa (2- do końca parzyste), Obornicka (1- do końca nieparzyste, 2, 10- do końca parzyste), Sprawiedliwa

91-040:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Powstańców Wielkopolskich (3-20)

91-041:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (122-134 parzyste), Lutomierska (115-119 nieparzyste, 142-146 parzyste)

91-042:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kruszwicka, Limanowskiego Boles³awa (82-120 parzyste), Obornicka (4-8 parzyste), Sierakowskiego Zygmunta (1-13 nieparzyste, 2-16 parzyste)

91-043:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Lutomierska (140-140a), Malinowa, Powstańców Wielkopolskich, Tybury Stanis³awa (1-9 nieparzyste), Wolna, Wrze¶nieńska (70- do końca parzyste, 77- do końca nieparzyste)

91-045:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Popiela, Wrze¶nieńska (43-75 nieparzyste, 50-64 parzyste)

91-046:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bia³a, Gnie¼nieńska (1-7 nieparzyste, 2- do końca parzyste), Ko³odziejska, Lutomierska (73-111 nieparzyste), Modra

91-048:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Gnie¼nieńska (9- do końca nieparzyste), Lutomierska (43-71 nieparzyste, 88-108/112 parzyste), Piwna (24- do końca parzyste, 27- do końca nieparzyste), Wrze¶nieńska (18-48 parzyste)

91-049:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (52-80 parzyste), Wrze¶nieńska (17-41 nieparzyste)

91-050:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ciemna, Pawia, Wróbla

91-051:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Rybna (2- do końca parzyste), Wrze¶nieńska (1-16)

91-052:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (34-50 parzyste), Osiedlowa, Wroc³awska (1- do końca nieparzyste, 2-10 parzyste)

91-053:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bazarowa

91-054:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Graficzna, Lutomierska (23-41a nieparzyste), Piastowski Pl., Podwórzowa

91-055:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Rybna (1- do końca nieparzyste), Zachodnia (19-37 nieparzyste)

91-056:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (20-32 parzyste), Lutomierska (17-21 nieparzyste)

91-058:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Krótka, Lutomierska (1-15 nieparzyste, 2-12 parzyste), Zachodnia (10-16 parzyste)

91-059:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (2-18 parzyste), Zgierska (22-52 parzyste)

91-061:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Nowomiejska (2- do końca parzyste)

91-062:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ogrodowa (1-14)

91-063:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Legionów (1-9 nieparzyste), Zachodnia (32-46 parzyste, 53-65 nieparzyste)

91-065:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ogrodowa (15-21 nieparzyste, 18), Ogrodowa (16-28 parzyste, 23)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Ogrodowa (15-21 nieparzyste, 18), Ogrodowa (16-28 parzyste, 23)

91-066:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zachodnia (47), Gdańska (1-11), Zachodnia (45, 49-51 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Zachodnia (47), Gdańska (1-11), Zachodnia (45, 49-51 nieparzyste)

91-067:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Mielczarskiego Romualda (1- do końca)

91-068:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Cmentarna, Mielczarskiego Romualda (11-35 nieparzyste)

91-069:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (11-59 nieparzyste)

91-070:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (61-79 nieparzyste)

91-071:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Karskiego Jana, Ogrodowa (41-43 nieparzyste, 72-76/78 parzyste), Ogrodowa (25- do końca nieparzyste, 30- do końca parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Karskiego Jana, Ogrodowa (41-43 nieparzyste, 72-76/78 parzyste), Ogrodowa (25- do końca nieparzyste, 30- do końca parzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Karskiego Jana, Ogrodowa (41-43 nieparzyste, 72-76/78 parzyste), Ogrodowa (25- do końca nieparzyste, 30- do końca parzyste)

91-072:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Artyleryjska, Legionów (81-101 nieparzyste), ¦wiźtego Jerzego

91-073:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legionów (103- do końca nieparzyste), Naftowa, W³ókniarzy Al. (200-206 parzyste)

91-074:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pietrusińskiego Jana (1-13 nieparzyste, 2-16 parzyste), Srebrzyńska (1-23 nieparzyste, 2/4-14 parzyste)

91-075:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Okrzei Stefana (1-25 nieparzyste, 2-22 parzyste), Waryńskiego Ludwika

91-076:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): D³ugosza Jana (1-9 nieparzyste, 2-14 parzyste), Gazowa

91-078:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kasprzaka Marcina (1-7/9 nieparzyste, 10-64a parzyste, 11-59 nieparzyste)

91-079:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): D³ugosza Jana (11-19 nieparzyste, 16-24 parzyste)

91-080:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Górna, Srebrzyńska (25-35 nieparzyste)

91-082:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Augustyniaka Jana, Srebrzyńska (37-51 nieparzyste)

91-083:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kasprzaka Marcina, D³ugosza Jana (21-27 nieparzyste, 26-34 parzyste), Kasprzaka Marcina (2-6a parzyste, 8-9c), Lorentza Zygmunta
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kasprzaka Marcina, D³ugosza Jana (21-27 nieparzyste, 26-34 parzyste), Kasprzaka Marcina (2-6a parzyste, 8-9c), Lorentza Zygmunta

91-084:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bardowskiego Piotra

91-085:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Drewnowska (176-182 parzyste, 181)

91-087:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Srebrzyńska (53-69 nieparzyste), Wapienna

91-088:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Ciep³a, D³ugosza Jana (29-55 nieparzyste, 36-50 parzyste), Zana Tomasza, Zimna

91-089:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): W³ókniarzy Al. (151), Ossowskiego Micha³a, Rychlińskiego Tomasza, W³ókniarzy Al. (178-198 parzyste, 183-187 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Polesie): W³ókniarzy Al. (151), Ossowskiego Micha³a, Rychlińskiego Tomasza, W³ókniarzy Al. (178-198 parzyste, 183-187 nieparzyste)

91-103:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £anowa (1-23 nieparzyste, 2-20b parzyste), S³ońskiego Edwarda

91-104:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bielicowa, Plantowa

91-110:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Denhoff-Czarnockiego Wac³awa, £anowa (22-32 parzyste, 83-113 nieparzyste)

91-111:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Traktorowa (59-65 nieparzyste)

91-116:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Traktorowa (1-31 nieparzyste)

91-117:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Klaretyńska, Traktorowa (33-57 nieparzyste)

91-120:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (2-30 parzyste), Boryny Macieja, Jagny, Lipiec Reymontowskich

91-127:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Rojna (4-10 parzyste)

91-128:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Rojna (12-18 parzyste)

91-129:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cedry Krzysztofa, Podborskiej Joasi Al., Traktorowa (2-78 parzyste)

91-130:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Traktorowa (80-82 parzyste)

91-134:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Judyma Tomasza, Rojna (20- do końca)

91-140:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Grabieniec (13-15 nieparzyste), Pasjonistów Al., Radka Andrzeja

91-141:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Parcelacyjna

91-142:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Rojna (1-19 nieparzyste)

91-143:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sa³atowa

91-144:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Harcerzy-Zatorowców Al., Traktorowa (86-90 parzyste)

91-148:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Traktorowa (92-96 parzyste)

91-149:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Grabieniec (12-28 parzyste)

91-150:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wici (2-4 parzyste)

91-151:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (38-54 parzyste)

91-155:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (162-246 parzyste, 169-203a nieparzyste)

91-156:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bylinowa, Klinowa, Plonowa, S³odowa, Tatarczana

91-157:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wici (5-87 nieparzyste, 30-74 parzyste)

91-158:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Lniana

91-160:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Iwaszkiewicza Jaros³awa, Micińskiego Tadeusza

91-161:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Mencla Bernarda Wojciecha

91-162:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Banachiewicza Tadeusza (Profesora Tadeusza Banachiewicza), Jasne B³onia, Sztaudyngera Jana Izydora, Wolińska

91-163:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kotarbińskiego Tadeusza (Profesora Tadeusza Kotarbińskiego), Majewskiego Hilarego

91-164:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cebertowicza Romualda (Profesora Romualda Cebertowicza), Telewizyjna

91-165:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Laserowa, Romera Eugeniusza (Profesora Eugeniusza Romera)

91-166:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Komputerowa

91-167:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Geodezyjna, Kosmiczna

91-168:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Chemiczna, Fizyczna

91-169:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dylika Jana (Profesora Jana Dylika), Wernera Jerzego (Profesora Jerzego Wernera)

91-170:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Baczyńskiego Krzysztofa Kamila, Przybosia Juliana

91-171:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Drozdowa, K±kolowa, Soko³owska, Sza³wiowa

91-172:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zimna Woda

91-173:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Spadkowa (42- do końca)

91-174:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Romanowska

91-175:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sikiryckiego Igora, Skwarczyńskiej Stefanii

91-176:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Jaædæewskiego Konrada, Kźdry W³adys³awa

91-177:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kondka Wac³awa, Safrina Horacego

91-178:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bartkiewicza Zygmunta, Æu³awskiego Wawrzyńca

91-179:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bia³ych Róæ, Czerwonych Maków

91-180:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Belgijska, Czcibora, Flamandzka, Flandryjska, Mas³ochów Lone i Lucjana

91-181:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Holenderska, Luksemburska, Walońska

91-182:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Toeplitza Jerzego

91-183:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brukselska, Normandzka, Szarej Piechoty

91-184:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sycylijska, W³oska

91-185:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Szuberta Wac³awa (Profesora Wac³awa Szuberta)

91-186:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Fogga Mieczys³awa

91-187:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Niemena Czes³awa

91-188:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kaczmarskiego Jacka

91-189:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ciechowskiego Grzegorza

91-201:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (11)

91-202:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cepowa, Ch³opska, Koprowa, Sierpowa, Warecka (1-15 nieparzyste, 2-24 parzyste), Æabieniec (1-61 nieparzyste, 2-54 parzyste)

91-203:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ludowa, Teofilowska, Traktorowa (87-165 nieparzyste, 160-182 parzyste), Wersalska (3-37 nieparzyste, 8)

91-204:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Duńska (1-23 nieparzyste), Juliusza, Traktorowa (67-85 nieparzyste, 128-148 parzyste)

91-205:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (47-137 nieparzyste)

91-210:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Duńska (20-22a parzyste), Ziemniaczana

91-211:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Rydzowa, Szparagowa

91-212:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Warecka (35- do końca nieparzyste), Wersalska (39-75 nieparzyste, 42-54 parzyste)

91-213:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wici (6-28 parzyste)

91-214:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kaczeńcowa

91-218:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Traktorowa (192-202 parzyste)

91-219:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Fieldorfa Nila Augusta Emila (Genera³a Augusta Emila Fieldorfa "Nila"), Kieratowa, Krynicka, Pabianka, Samopomocy, Zapustna, Æabieniec (56- do końca parzyste, 63- do końca nieparzyste), Æeńców

91-220:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Li¶ciasta (75-273 nieparzyste, 140-266 parzyste)

91-221:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Chlebowa, Krajowa, Piaskowiec

91-222:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Szczecińska (6-118 parzyste, 13-139 nieparzyste), ¦wiźtej Teresy od Dzieci±tka Jezus (103-111 nieparzyste, 122-180 parzyste)

91-223:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Morgowa (1-17 nieparzyste, 2-10 parzyste), ¦niadeckiego Jźdrzeja, Tytoniowa

91-224:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (56-134 parzyste)

91-225:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Gruntowa, Jaglana, Marzanny, Nowoæeńców, Selerowa, Skibowa, S³omiana

91-226:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Liryczna, Mglista, Pastelowa, Planetarna

91-227:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Akwarelowa, Arktyczna, Bliska, Na Uboczu, Okrźglik

91-228:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Okulickiego Nied¼wiadka Leopolda (Genera³a Leopolda Okulickiego "Nied¼wiadka") (10- do końca parzyste, 25- do końca nieparzyste), Sianokosy

91-229:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aleksandrowska (141-159 nieparzyste)

91-230:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Chocho³a, Hektarowa, K³osowa, Konopna, Kujawska, Lechicka, Rod³a, Uprawna

91-231:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Hodowlana, Morgowa (12- do końca parzyste, 19- do końca nieparzyste), Nasienna, Ratajska, Warzywna, Æyzna

91-232:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bruzdowa, Glebowa, Kompostowa, Pistacjowa, Sezamkowa, Spadkowa (1-41), Wierzb P³acz±cych, Zagonowa

91-233:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kozia

91-302:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (1-27 nieparzyste), Snycerska

91-303:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zgierska (54-122 parzyste)

91-304:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Profesorska, Sździowska (2- do końca parzyste), Urzźdnicza (41-46, 43- do końca nieparzyste)

91-305:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Adwokacka, Zachodnia (1-17 nieparzyste, 2-8 parzyste)

91-308:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ciesielska

91-309:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (29-49 nieparzyste)

91-310:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kominiarska, Wroc³awska (12- do końca parzyste)

91-311:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Drukarska

91-312:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Urzźdnicza (1-39 nieparzyste, 2-36 parzyste)

91-314:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Piekarska

91-315:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brzóski Stanis³awa (Ksiźdza Stanis³awa Brzóski) (1-2/24, 3-29 nieparzyste, 26-30 parzyste), Kaszubska, Prusa Boles³awa

91-316:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sierakowskiego Zygmunta (15-35 nieparzyste, 18-42 parzyste), Srebrna (1-14), Warmińska

91-318:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): G³ucha, Karwińska

91-320:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Olsztyńska (1-5 nieparzyste), Zgierska (124-164 parzyste)

91-321:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brzóski Stanis³awa (Ksiźdza Stanis³awa Brzóski) (31-65 nieparzyste, 32-48 parzyste), Sździowska (1- do końca nieparzyste), Sierakowskiego Zygmunta (37-49 nieparzyste, 44-58 parzyste), Zduńska, Æeglarska

91-322:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pojezierska (2-10 parzyste)

91-323:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Olsztyńska (7-9 nieparzyste), Piotrowiczowej Marii, Pojezierska (1-41 nieparzyste, 12-24 parzyste)

91-324:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brzóski Stanis³awa (Ksiźdza Stanis³awa Brzóski) (50-86 parzyste, 67-75 nieparzyste), Hipoteczna (17- do końca nieparzyste, 22- do końca parzyste), Sierakowskiego Zygmunta (51-81 nieparzyste, 60-86 parzyste)

91-327:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Olsztyńska (2- do końca parzyste, 11- do końca nieparzyste), Rajska

91-328:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Malborska, Pojezierska (26-32 parzyste), Polna, Srebrna (15-17 nieparzyste)

91-329:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (51-103 nieparzyste)

91-334:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kwidzyńska, Limanowskiego Boles³awa (105-121 nieparzyste), Mackiewicza Antoniego (1-8), Srebrna (16-48 parzyste, 19-47a nieparzyste)

91-335:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Grunwaldzka (1-29 nieparzyste, 4-30 parzyste), Hipoteczna (1-15 nieparzyste, 2-20 parzyste), Proæka Franciszka, Rad³owa

91-336:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Fredry Aleksandra, Gliniana, Ogórkowa, Oliwska, Rumuńska

91-337:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Grunwaldzka (31-81 nieparzyste, 32-48 parzyste)

91-338:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pojezierska (34-62 parzyste, 43-85a nieparzyste)

91-340:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Limanowskiego Boles³awa (123- do końca nieparzyste)

91-341:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brukowa, Orna, Pojezierska (68-88 parzyste, 87-89 nieparzyste, 90- do końca), Szpinakowa, ¦wiźtej Teresy od Dzieci±tka Jezus (91-91a, 94-120 parzyste)

91-342:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Grudzi±dzka, Helska, Swojska, Zb±szyńska

91-346:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zgierska (166-176 parzyste)

91-347:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brzóski Stanis³awa (Ksiźdza Stanis³awa Brzóski) (77- do końca nieparzyste, 92- do końca parzyste), Kniaziewicza Karola (Genera³a Karola Kniaziewicza), Sierakowskiego Zygmunta (83- do końca nieparzyste, 100- do końca parzyste)

91-348:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kalinowa, Morwowa, Nad Soko³ówk±, Osinowa, Pancerna, ¦wiźtej Teresy od Dzieci±tka Jezus (1-53 nieparzyste, 2-76 parzyste), W³ókniarzy Al. (50)

91-349:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Gdyńska, Mackiewicza Antoniego (9- do końca)

91-350:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Jana

91-351:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): W³ókniarzy Al. (38)

91-355:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zgierska (178-212 parzyste)

91-356:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Koniczynowa, Kruszynowa, Moczarowa, Storczykowa, Szuwarowa, Truskawkowa, Turzycowa

91-357:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ajnenkiela Eugeniusza, Czere¶niowa, Dereniowa, Jagoszewskiego Mieczys³awa, Lewa, Li¶ciasta (1-71 nieparzyste, 2-120 parzyste), Osadnicza, Smolika Przec³awa, Szwajcera Abrahama

91-358:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Anyæowa, Biedronkowa, Jeziorna, Macierzanki, Migda³owa, Niezapominajki, Stawowa, Z³ocieniowa

91-360:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Agatowa, Amazonitowa, Berylowa, Boksytowa, Gipsowa, Jantarowa, Jaspisowa, Malachitowa, Nefrytowa, Onyksowa, Opalowa, Topazowa

91-362:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Jagiellońska, Motylowa, Pasieczna, Zgierska (214-240 parzyste)

91-363:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Gruszowa, Jesionowa, Tarninowa

91-364:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Lawendowa, Nagietkowa, Pio³unowa, Podbia³owa, Rumiankowa, Trawiasta, Zgierska (242- do końca parzyste), Zio³owa, Æywokostowa

91-365:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Agrestowa, Brzoskwiniowa, Cyprysowa

91-366:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Helenówek, Okulickiego Nied¼wiadka Leopolda (Genera³a Leopolda Okulickiego "Nied¼wiadka") (1-21 nieparzyste, 2-8 parzyste), Stara Ba¶ń

91-370:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): 11 Listopada (1-25 nieparzyste, 2-20a parzyste)

91-371:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): 11 Listopada (22-38 parzyste, 27-69 nieparzyste)

91-372:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): 11 Listopada (71-87 nieparzyste)

91-373:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): 11 Listopada (89- do końca nieparzyste)

91-402:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Lubeckiego Franciszka Ksawerego, Matejki Jana (1-9 nieparzyste, 2-14 parzyste), Palki Grzegorza Al. (1-5 nieparzyste), Pomorska (94-112 parzyste), Strykowska (1-5 nieparzyste)

91-403:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (114-136 parzyste), Tamka

91-404:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Dniestrzańska, Lumumby Patrice (1-39), Pomorska (138-166 parzyste), Poranna, Rodzeństwa Fibaków, Styrska

91-408:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (30-64 parzyste)

91-409:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Anstadta Karola Al., Pomorska (66-92 parzyste)

91-410:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wierzbowa (6-8 parzyste)

91-414:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Nowomiejska (1- do końca nieparzyste)

91-415:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wolno¶ci Pl.

91-416:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (2-20 parzyste)

91-417:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wschodnia (1-19 nieparzyste, 2-26 parzyste)

91-420:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pó³nocna (1-33 nieparzyste, 2-30 parzyste)

91-421:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kilińskiego Jana (1-9)

91-422:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pomorska (22-28 parzyste)

91-423:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Solna

91-425:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Pó³nocna (32- do końca parzyste, 35- do końca nieparzyste), Sterlinga Seweryna (Doktora Seweryna Sterlinga) (1-9)

91-426:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Wierzbowa (1-15 nieparzyste, 2-4 parzyste)

91-427:
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Kamińskiego Aleksandra (Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego) (1-11 nieparzyste, 2-8 parzyste), Ko³³±taja Hugona (Ksiźdza Hugona Ko³³±taja)

91-430:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Harnama Szymona (4a- do końca parzyste, 7- do końca nieparzyste), Jakuba, Pacanowskiej Zuli (2- do końca parzyste)

91-431:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bojowników Getta Warszawskiego (1- do końca nieparzyste), Franciszkańska (1-11)

91-432:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ch³odna, Wojska Polskiego (29-71 nieparzyste)

91-433:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (12-20 parzyste, 13-35 nieparzyste), Smugowa

91-434:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wolborska

91-437:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ko¶cielna (2- do końca parzyste), Podrzeczna (1-9 nieparzyste)

91-438:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bojowników Getta Warszawskiego (2- do końca parzyste), Stary Rynek Rynek

91-439:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pacanowskiej Zuli (1- do końca nieparzyste), Wojska Polskiego (1-13 nieparzyste)

91-440:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Harnama Szymona (1-5), Wojska Polskiego (15-27 nieparzyste)

91-441:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (22-30 parzyste)

91-444:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ko¶cielna (1- do końca nieparzyste), Ko¶cielny Pl.

91-445:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ba³ucki Rynek (1-3), £agiewnicka (2-20 parzyste)

91-446:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zgierska (1-61 nieparzyste)

91-449:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ba³ucki Rynek (4- do końca), Ceglana

91-450:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Flisacka, Szeroka, Tokarska

91-455:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dolna (15- do końca nieparzyste, 18- do końca parzyste), Æurawia (1-7/9 nieparzyste)

91-456:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (72-116 parzyste)

91-457:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Gźsia, Krzyæowa, Æabia

91-458:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Chopina Fryderyka (1-49 nieparzyste, 2-38 parzyste), Stefana (23- do końca nieparzyste, 28- do końca parzyste)

91-459:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dzika, Murarska (41- do końca nieparzyste, 48- do końca parzyste)

91-463:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dolna (1-13 nieparzyste, 2-16 parzyste), Goplańska, £agiewnicka (22-70 parzyste), Stefana (1-22), Zgierska (63-73 nieparzyste), Æurawia (2- do końca parzyste)

91-464:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Boles³awa Chrobrego, Pocztowa, Wspólna (1-25 nieparzyste, 2-28 parzyste)

91-465:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Murarska (1-15 nieparzyste, 2-18 parzyste), Sadowa (1-21), Zgierska (75-105 nieparzyste)

91-468:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sadowa (22- do końca), Zgierska (107-113 nieparzyste)

91-469:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kochanowskiego Jana, Murarska (17-39 nieparzyste, 20-46 parzyste)

91-470:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Blacharska, Chopina Fryderyka (51- do końca), Marcina, Stefana (24-26 parzyste), Wspólna (27- do końca nieparzyste, 30- do końca parzyste)

91-471:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (118-120 parzyste)

91-473:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Akacjowa, Biegańskiego W³adys³awa (Doktora W³adys³awa Biegańskiego) (1-27), Cisowa, Julianowska, £agiewnicka (122-132 parzyste), Orzeszkowej Elizy (1-17 nieparzyste, 2-10 parzyste), Skarbowa, Zgierska (115-123 nieparzyste)

91-474:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Biegańskiego W³adys³awa (Doktora W³adys³awa Biegańskiego) (28-45), G³ogowa (1-13), Malwowa (1-5 nieparzyste, 2-10 parzyste), Trenknera Henryka (Doktora Henryka Trenknera) (1-36), Æarnowcowa (1-7 nieparzyste, 2-10 parzyste)

91-475:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Biegańskiego W³adys³awa (Doktora W³adys³awa Biegańskiego) (46-50 parzyste, 47- do końca nieparzyste), Owocowa, Skrzypowa, Trenknera Henryka (Doktora Henryka Trenknera) (37- do końca)

91-478:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kar³owicza Mieczys³awa, Krzewowa, Palmowa, Pogodna, Zdrojowa, Zgierska (125-127 nieparzyste)

91-479:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): G³ogowa (14- do końca), Malwowa (7- do końca nieparzyste, 12- do końca parzyste), Orzeszkowej Elizy (12- do końca parzyste, 19- do końca nieparzyste), Wrzosowa, Æarnowcowa (9- do końca nieparzyste, 12- do końca parzyste)

91-480:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Botaniczna, Bzowa, Chabrowa, Hortensji, Ja³owcowa, Jaskrowa (1-15 nieparzyste, 2-18 parzyste), Makowa, Przyrodnicza

91-481:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Biegańskiego W³adys³awa (Doktora W³adys³awa Biegańskiego) (52- do końca parzyste), Bukowa, Folwarczna (1-25 nieparzyste, 2-36 parzyste), Litewska, £agiewnicka (134-158 parzyste), Olszowa, W³o¶ciańska

91-485:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sowińskiego Józefa (Genera³a Józefa Sowińskiego)

91-486:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Jarzźbinowa, Laurowa, Leszczynowa, Wi±zowa

91-487:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Folwarczna (27- do końca nieparzyste, 38- do końca parzyste), Jod³owa, Kasztanowa, £agiewnicka (160-218 parzyste), Modrzewiowa, Pawilońska, Strumykowa, ¦wierkowa

91-488:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cedrowa, Jaskrowa (17- do końca nieparzyste, 20- do końca parzyste), Ja¶minowa, Jaworowa, Róæ Al., Zgierska (129-143 nieparzyste)

91-490:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Przedwio¶nie, Sasanek, ¦wietlana, Zgierska (145-199 nieparzyste)

91-491:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (220-248 parzyste), £ucji, S³oneczna

91-492:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bema Józefa (Genera³a Józefa Bema)

91-493:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czarnoleska, Gontyny, Jasińskiego Jakuba (Genera³a Jakuba Jasińskiego), Kleeberga Franciszka (Genera³a Franciszka Kleeberga), Konarowa, Koronna, Projektowana, Szczź¶liwa, ¦wiatowida, Zbijewskiej Julii

91-495:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brzegowa, Nenufarowa, Sitowie, Tatarakowa, Trzcinowa, Urocza, Wiklinowa, Zgierska (233- do końca nieparzyste)

91-496:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aroniowa, Borówkowa, Jab³oniowa, £ososiowa, £ozowa, Nastrojowa, Podle¶na, Poziomkowa (1-42), Pstr±gowa, Syrenki, ¦witezianki, Zgierska (219-231 nieparzyste)

91-497:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sikorskiego W³adys³awa Al. (Genera³a W³adys³awa Sikorskiego), Zgierska (201-217 nieparzyste)

91-498:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Balladyny, Helińskiego Franciszka, Julii, Kaskadowa, Okoniowa, Przytulna Al., Romantyczna Al., S³oneczny Pl., Sobótki, Studzińskiego Zdzis³awa (Wiceadmira³a Zdzis³awa Studzińskiego), Telimeny, U¶miechu Al., Wiankowa, Wodnika, Zakochanych Al.

91-502:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Akademicka, Barbary, Centralna (1- do końca nieparzyste, 2-24 parzyste), Eterowa, Góralska, Metalowa, Mosiźæna, Ro¶linna, Tźczowa

91-503:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Centralna (40- do końca parzyste), Dojazdowa, Jastrzźbia, Jeæa, Kasztelańska (16- do końca parzyste, 57- do końca nieparzyste), Rysia, Skrzydlata, S³owicza, Strusia, Szpacza, Warszawska (63-99 nieparzyste, 76- do końca parzyste)

91-504:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Baæancia, Gajowa, Jagodowa, Jodowa, Kacza, Kogucia (13- do końca), Krasnoludków, £abździa, Miodowa, Owcza, Piliczna (13- do końca), Promienna (1-14), Tlenowa (15- do końca nieparzyste, 18- do końca parzyste), Zajźcza, Æucza

91-505:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Marczyńskich Kazimiery i Jana

91-506:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Tajnego Nauczania

91-509:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (221-311 nieparzyste, 250-336 parzyste)

91-510:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Klasztorna, Krecia, Skowrończa

91-511:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czapli, Poziomkowa (43- do końca nieparzyste, 52- do końca parzyste), Przepiórcza, Pszczelna

91-512:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Jaskó³cza, Kuropatwia, Mrówcza, Sójki, Szczygla, ¦wietlików

91-513:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Studencka

91-514:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dzia³kowa

91-518:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wycieczkowa (14- do końca parzyste, 27- do końca nieparzyste)

91-519:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bociania, Dzia³ka Stanis³awa, Rogowska (1-10), Wiewiórcza

91-520:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Barokowa, Gotycka, £agiewnicka (313- do końca nieparzyste, 338- do końca parzyste), Okólna (120- do końca parzyste, 131- do końca nieparzyste), Przyklasztorze, Renesansowa, Romańska, Serwituty, Turkusowa, Æó³wiowa

91-521:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Antyczna, Klasyczna, Koryncka, Secesyjna

91-522:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Gadomskiego Jana

91-523:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Za¶cianek Bohatyrowicze

91-524:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Orzelskiej Justyny

91-526:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Balsamowa, Okólna (32-118 parzyste, 35-129 nieparzyste)

91-527:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bzury, Chromowa, £odzianka (1-4, 5-15 nieparzyste, 6-10 parzyste), £ukaszewska, £upkowa (5- do końca), Rogowska (61- do końca), Strykowska (100-134 parzyste, 117-165 nieparzyste)

91-528:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kobaltowa, Kryszta³owa, Ksi±æka Antoniego (24-40 parzyste, 29-41 nieparzyste), £upkowa (1-4), Pirytowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa

91-529:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Boruty, Diamentowa, Ksi±æka Antoniego (42- do końca), Piaskowa, Rogowska (11-60)

91-530:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Moskule

91-531:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Aksamitna, Bursztynowa, Dolomitowa, Sapieæyńska, Strykowska (136- do końca parzyste, 167- do końca nieparzyste)

91-533:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Korczyńskiego Andrzeja

91-534:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Jana i Cecylii

91-535:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sawickiego Józefa

91-536:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bittdorfa Anastazego

91-601:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Centralna (26-38 parzyste), Fio³kowa, Kogucia (1-12), Ksiźæycowa, Piliczna (1-12), Platynowa, Tlenowa (1-13 nieparzyste, 2-16 parzyste)

91-602:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Warszawska (101- do końca nieparzyste)

91-603:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cynowa, Ksi±æka Antoniego (1-27 nieparzyste, 2-22 parzyste), Mineralna, Promienna (15- do końca), Uranowa, Woskowa, Wycieczkowa (9-25 nieparzyste, 10-12 parzyste)

91-604:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ametystowa, Herbowa, Koniakowska, £odzianka (12-16 parzyste, 17- do końca), Moskuliki, Okólna (1-27 nieparzyste, 2-30 parzyste), Opolska, Porfirowa, Stasia, Strykowska (76-98 parzyste, 97-115 nieparzyste)

91-605:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cyrkonii, Dworzaczka, Jakubowicza Wojciecha, Jeziorańskiego Antoniego, Krajobrazowa, Mikowa, Oxińskiego Józefa, Rosickiego Andrzeja, Ræewskiego Aleksego, Taczanowskiego Edmunda, Wawrzyniaka Piotra (Ksiźdza Piotra Wawrzyniaka), Zaj±czkowskiego Józefa

91-606:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Nad Niemnem

91-609:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): K³odzka

91-610:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Budy, Marmurowa, Zjazdowa, Beskidzka (79- do końca nieparzyste, 82- do końca parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Budy, Marmurowa, Zjazdowa, Beskidzka (79- do końca nieparzyste, 82- do końca parzyste)

91-611:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Okrźtowa, Wydmowa, Beskidzka (39-77 nieparzyste, 40-80 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Okrźtowa, Wydmowa, Beskidzka (39-77 nieparzyste, 40-80 parzyste)

91-612:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kierpcowa, Kobzowa, Spiska, Beskidzka (1-38)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kierpcowa, Kobzowa, Spiska, Beskidzka (1-38)

91-613:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ekologiczna, Jarowa, Kraterowa, Mateusza, Saba³y

91-614:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Babiego Lata, Kwarcowa, Magnoliowa, O³owiana, Strykowska (24-74 parzyste, 51-95 nieparzyste), Strzeleckiego Paw³a Edmunda, Wakacyjna, Widokowa, Wycieczkowa (1-8), Wypoczynkowa

91-615:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Klimatyczna, Turystyczna, Uzdrowiskowa, Wczasowa

91-616:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Urlopowa

91-702:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sporna (74- do końca parzyste)

91-703:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bracka (27-33 nieparzyste, 28-36 parzyste)

91-704:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Boya-Æeleńskiego Tadeusza (10- do końca parzyste), Przemys³owa (11-31 nieparzyste, 18-48 parzyste)

91-705:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Górnicza (41-47 nieparzyste, 44- do końca parzyste), Mostowskiego Tadeusza (1a-29 nieparzyste)

91-708:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sporna (79-89 nieparzyste)

91-709:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bracka (43-45 nieparzyste)

91-710:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Harcerska

91-711:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (136-148 parzyste)

91-712:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Nowopolska (2-20 parzyste)

91-713:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Libelta Karola

91-716:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Nowopolska (1- do końca nieparzyste)

91-717:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bracka (38- do końca parzyste, 47- do końca nieparzyste)

91-718:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Chryzantem Al.

91-719:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zmienna

91-720:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (113-151 nieparzyste, 150-166 parzyste)

91-725:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): O¶wiatowa, Popularna, Produkcyjna, Setna, Strykowska (10-22 parzyste, 13-49 nieparzyste), ¦ciegiennego Piotra (Ksiźdza Piotra ¦ciegiennego), Palki Grzegorza Al. (4-8 parzyste, 7-11 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): O¶wiatowa, Popularna, Produkcyjna, Setna, Strykowska (10-22 parzyste, 13-49 nieparzyste), ¦ciegiennego Piotra (Ksiźdza Piotra ¦ciegiennego), Palki Grzegorza Al. (4-8 parzyste, 7-11 nieparzyste)

91-726:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £omnicka, Wojska Polskiego (153- do końca nieparzyste, 168- do końca parzyste)

91-727:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Do³y

91-728:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bystrzycka, Drwźcka, Telefoniczna (1-23 nieparzyste, 2-28 parzyste), Lumumby Patrice (40- do końca)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Bystrzycka, Drwźcka, Telefoniczna (1-23 nieparzyste, 2-28 parzyste), Lumumby Patrice (40- do końca)

91-729:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Smutna

91-734:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): G³owackiego Wojciecha

91-735:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): ¬ród³owa

91-736:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Dwernickiego Józefa (Genera³a Józefa Dwernickiego)

91-737:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Strykowska, Palki Grzegorza Al.
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Strykowska, Palki Grzegorza Al.

91-738:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czeremoska, Sporna (1-77 nieparzyste, 2-70 parzyste)

91-739:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brzeska

91-743:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (108-128 parzyste)

91-744:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego) (1-5)

91-745:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brauna Mieczys³awa, Reja Miko³aja

91-746:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Staszica Stanis³awa (Ksiźdza Stanis³awa Staszica) (1/3-9 nieparzyste, 2-16 parzyste)

91-747:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Boya-Æeleńskiego Tadeusza (1-15 nieparzyste)

91-748:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Plater Emilii (1-5 nieparzyste, 2-8 parzyste), Przemys³owa (1-7 nieparzyste, 6-16 parzyste), Sporna (72)

91-754:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Starosikawska

91-755:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego) (6- do końca), Wojska Polskiego (73-93 nieparzyste)

91-756:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Oblźgorska

91-757:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Widok

91-761:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Boya-Æeleńskiego Tadeusza (2-8 parzyste)

91-762:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Plater Emilii (13-39 nieparzyste, 18-34 parzyste)

91-763:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Staszica Stanis³awa (Ksiźdza Stanis³awa Staszica) (11-17 nieparzyste, 18- do końca)

91-764:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bracka (23-25 nieparzyste)

91-765:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Górnicza (7-39 nieparzyste, 30-42 parzyste)

91-766:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Mostowskiego Tadeusza (22-26 parzyste)

91-802:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Marysińska (1-34)

91-803:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Marynarska (1-37 nieparzyste, 2-54a parzyste)

91-804:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Obrońców Warszawy (1-5 nieparzyste), Z³otnicza (1- do końca nieparzyste)

91-805:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Organizacji "Wolno¶ę i Niezawis³o¶ę" (47-57 nieparzyste, 50-58 parzyste)

91-806:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Komunardów, Sojczyńskiego Warszyca Stanis³awa (Kapitana Stanis³awa Sojczyńskiego "Warszyca") (2- do końca parzyste)

91-809:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (66-106 parzyste)

91-810:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kolektywna

91-811:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Obrońców Westerplatte, Organizacji "Wolno¶ę i Niezawis³o¶ę" (59- do końca)

91-812:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Mianowskiego Józefa (1- do końca nieparzyste, 2-64 parzyste), Obrońców Warszawy (11- do końca nieparzyste), Sojczyńskiego Warszyca Stanis³awa (Kapitana Stanis³awa Sojczyńskiego "Warszyca") (1- do końca nieparzyste), Tokarzewskiego Micha³a (Genera³a Micha³a Tokarzewskiego) (53- do końca nieparzyste)

91-815:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (32-58 parzyste, 37-59 nieparzyste)

91-816:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (32-64a parzyste)

91-817:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Zielna (1- do końca nieparzyste, 2-8 parzyste)

91-818:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czarnego Zawiszy (24- do końca parzyste, 29- do końca nieparzyste), Szendzielarza £upaszki Zygmunta (Majora Zygmunta Szendzielarza "£upaszki")

91-819:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Skury-Skoczyńskiego 'Robotnika' Bronis³awa (Porucznika Bronis³awa Skury-Skoczyńskiego 'Robotnika'), Wspó³zawodnicza

91-822:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (24-30 parzyste)

91-823:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): M³ynarska (1-39 nieparzyste, 2-36 parzyste)

91-824:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czarnego Zawiszy (20-22 parzyste, 21-27 nieparzyste)

91-825:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (60-68 parzyste), Organizacji "Wolno¶ę i Niezawis³o¶ę" (1-28)

91-826:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Pasterska, Spacerowa (9- do końca)

91-829:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czarnego Zawiszy (1-19)

91-830:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Joselewicza Berka

91-831:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Hersza Berlińskiego

91-832:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Wojska Polskiego (2-22 parzyste)

91-833:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (1-27 nieparzyste)

91-836:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): I Dywizji Al., Krawiecka, Organizacji "Wolno¶ę i Niezawis³o¶ę" (29-45 nieparzyste, 30-48 parzyste), Zielna (10- do końca parzyste), Z³otnicza (2- do końca parzyste)

91-837:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (61-83 nieparzyste), Przodowników Pracy, Racjonalizatorów

91-838:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (70-88 parzyste, 85-95 nieparzyste), M³ynarska (38-46 parzyste, 41-61 nieparzyste), Spacerowa (1-8), Zofii

91-839:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (29-61 nieparzyste), Wawelska

91-842:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Tokarzewskiego Micha³a (Genera³a Micha³a Tokarzewskiego) (1-21, 22- do końca parzyste, 23-51 nieparzyste)

91-843:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kaletnicza, Kowalska, M³ynarska (48- do końca parzyste, 63- do końca nieparzyste), Okopowa (1-51 nieparzyste, 2-28 parzyste)

91-844:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Czarnieckiego Stefana, Koszykowa, Szklana, Zboæowa

91-845:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (90-138a parzyste, 97-137 nieparzyste)

91-848:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Górnicza (1-5 nieparzyste, 2-10 parzyste), Inflancka (37- do końca nieparzyste, 42- do końca parzyste), Radlińskiej Heleny

91-849:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Brudzińskiego Józefa, Dekerta Jana, Gibalskiego Edwarda, Jonschera Karola (Doktora Karola Jonschera), Kaufmana Mieczys³awa, Kolińskiego Józefa (Doktora Józefa Kolińskiego), Marysińska (91-117 nieparzyste), Miarki Karola, Niemojewskiego Andrzeja, Okopowa (42- do końca parzyste, 53- do końca nieparzyste), Próæna, Przelotna, Wolff Heleny, Zagajnikowa

91-850:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Marynarska (39-89 nieparzyste, 56- do końca parzyste), Marysińska (35-89), Obrońców Warszawy (2- do końca parzyste, 7-9 nieparzyste)

91-851:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Malarska, Marysińska (92-122 parzyste), Szklarska

91-852:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Franciszkańska (139- do końca nieparzyste), Inflancka (19-31 nieparzyste), Mianowskiego Józefa (66- do końca parzyste), Okopowa (30-40a parzyste)

91-854:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Marysińska (90-90d)

91-855:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (63-113 nieparzyste), Rysownicza (1-37 nieparzyste, 2-34 parzyste), Sukiennicza, Szewska

91-857:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Admiralska, Astrów, Franciszkańska (142-170a parzyste), Inflancka (1-17 nieparzyste, 2-40 parzyste), Irysowa, Korzenna, Rysownicza (36-62a parzyste, 39-45 nieparzyste)

91-858:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Bluszczowa, Czysta, Deczyńskiego Kazimierza (1-37 nieparzyste, 2-10 parzyste), Narcyzowa, Powojowa (9-11 nieparzyste, 20-24 parzyste), Æo³ździowa

91-859:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cementowa, Konwaliowa, Stalowa, Warszawska (1-61 nieparzyste)

91-862:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Warszawska (2-74 parzyste)

91-863:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): £agiewnicka (115-199 nieparzyste)

91-864:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Daliowa, Liliowa, Mimozy, Morelowa, Robotnicza, Stokrotki, Tulipanowa, Zawilcowa

91-865:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Kasztelańska (2-14 parzyste), £agiewnicka (201-219 nieparzyste), Wa³brzyska

91-866:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Cytrynowa, Czeremchy, Dziewanny, Miźtowa, Perlicza, Zaliwskiego Józefa

91-867:
£ód¼ (£ód¼-Ba³uty): Ca³a, Deczyńskiego Kazimierza (30-42a parzyste, 39-61 nieparzyste), Honorowa, Kryzysowa, Pierwiosnków, Porzeczkowa, Powojowa (21- do końca nieparzyste, 28- do końca parzyste), Rybacka, ¦liwowa

92-002:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Giewont (1-25), Potokowa, Skalna (1-39a nieparzyste, 2-42 parzyste)

92-003:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Alpejska, Pieniny (1-29, 31- do końca), Zbocze

92-005:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Serpentyna, Turnie, Wichrowa

92-006:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dźbowskiego Jana, Halna, Hyrna, Krokiew, Listopadowa (54- do końca parzyste)

92-007:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Jźdrowizna, Rysy, Skalna (41- do końca nieparzyste, 44- do końca parzyste)

92-008:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dunajec, Gorce, Juhasowa, Podgórze, Saneczkowa

92-009:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bazaltowa, Dolina Ko¶cieliska, Krzemieniowa, Wierchowa

92-010:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Henrykowska, Lawinowa (10- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste), Pomorska (296-340 parzyste, 311-415 nieparzyste)

92-013:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pomorska (236-294 parzyste, 273-309 nieparzyste), Pszczyńska, Szarotki, Zrźbowa

92-014:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Janosika (1-68), S±decka, Weselna

92-015:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gazdy, Jesienna, Limbowa

92-016:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Telefoniczna (25-71 nieparzyste, 30-66 parzyste), Zaspowa, Ælebowa

92-017:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czorsztyńska, Lawinowa (1-21 nieparzyste, 2-8 parzyste)

92-018:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Chmurna, Wodospadowa

92-101:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Graniowa, Krokusowa, Telefoniczna (68-76 parzyste, 73-73a)

92-102:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Janosika (69-99 nieparzyste, 70-108 parzyste), Spartakusa, Str±æyska, Szczawnicka

92-103:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Brzezińska (1-41 nieparzyste, 2-48 parzyste), ¦nieæna

92-104:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Stokowska (1- do końca), Taternicza, Zbójnicka

92-107:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Jadwigi, Morskie Oko, Wyæynna

92-108:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Janosika (101- do końca nieparzyste, 110- do końca parzyste), W±wozowa, Wi¶licka

92-109:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bacowa, Cha³ubińskiego Tytusa (Doktora Tytusa Cha³ubińskiego), Junacka, Prezydenta, Pstrowskiego Wincentego

92-110:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Po³oniny, Raszyńska, Sawickiej Hanki

92-111:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Brzezińska (43-101 nieparzyste, 50-86 parzyste), Krasińskiego Zygmunta, Powstańców ¦l±skich

92-114:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Górska, Prze³źcz, Szczytowa

92-115:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pieniny (30), Telefoniczna (75- do końca nieparzyste, 78- do końca parzyste)

92-116:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czecha Bronis³awa, Giewont (26- do końca), Guba³ówka, Spartakusa (2- do końca), Stokowska (21/25)

92-117:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kmiecia, Ko¶ciuszki Tadeusza Pl., Listopadowa (1- do końca nieparzyste, 2-52 parzyste), Reglowa, Tadeusza

92-118:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Brzezińska (88-154 parzyste, 103-131 nieparzyste)

92-119:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Krupówki, Ob³oczna, Olkuska, Pisarska

92-120:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): ¦pi±cych Rycerzy

92-121:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Harnasia, Sza³asowa

92-122:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Krzeptowskiego Józefa

92-123:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bachledy Klimka

92-202:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Neonowa, Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (80-98 parzyste)

92-203:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Konstytucyjna (42- do końca parzyste, 47- do końca nieparzyste)

92-204:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Elana, Józefa (1-7)

92-207:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Józefa (8-16), Szpitalna (1- do końca nieparzyste, 2-6 parzyste)

92-208:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Niciarniana (1-6), Stylonowa

92-209:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pomorska (168-200 parzyste, 187-249 nieparzyste)

92-210:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Poronińska

92-213:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pomorska (202-234 parzyste, 249a-271 nieparzyste)

92-214:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ludwika

92-215:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mazowiecka (1-37 nieparzyste, 2-20 parzyste), Ormiańska

92-216:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Borowiakowej Tekli, Czechos³owacka (1-8/10)

92-219:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Antoniewska, Czechos³owacka (9-37 nieparzyste, 12-32 parzyste), Wilanowska

92-220:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kresowa, Oskardowa, Wodoci±gowa

92-221:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mazowiecka (22- do końca parzyste, 39- do końca nieparzyste), Nowogrodzka (1-26)

92-223:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bia³oruska, Pograniczna

92-226:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Grodzka, Wagonowa

92-227:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Lewarowa, Nowogrodzka (27- do końca)

92-228:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Miechowska, Selekcyjna, Surowcowa

92-229:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Edwarda, Lawinowa (23-35 nieparzyste), Widzewska (1-19)

92-230:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (130- do końca parzyste)

92-231:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Sźpia

92-232:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czechos³owacka (34- do końca parzyste, 39- do końca nieparzyste), Józefa (31- do końca)

92-235:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Józefa (17-30), Szpitalna (8-12 parzyste)

92-236:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (102-128 parzyste), Teodora

92-237:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kazimierza, Tunelowa

92-238:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Niciarniana (7-17 nieparzyste, 8-30 parzyste)

92-301:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Batorego Stefana (1-13), Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (143- do końca nieparzyste), Wa³owa (1-16)

92-302:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rokicińska (2-138 parzyste)

92-304:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Maszynowa, Parowozowa

92-305:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Adamieckiego Karola, S³uæbowa

92-306:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Jurczyńskiego Juliusza, Szafera W³adys³awa

92-308:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Batorego Stefana (14- do końca), Widzewska (20- do końca), Wiejska

92-309:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Cicha, Jelenia, Turza

92-310:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mechaniczna

92-311:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dziewiarska, Emaliowa, Motorowa

92-312:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Farbiarska, Papiernicza

92-313:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Lodowa (1-75 nieparzyste, 2-78 parzyste), Maciejewskiego W³adys³awa, Przybyszewskiego Stanis³awa (202-248 parzyste)

92-314:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Lewantyńska, Przybyszewskiego Stanis³awa (250-266 parzyste), Wźgierska

92-315:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nowy ¦wiat (19- do końca), Wa³owa (17- do końca)

92-316:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (106)

92-317:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (207-251 nieparzyste)

92-318:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (125-141 nieparzyste)

92-319:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Paryska, Ruska

92-320:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Niciarniana (19- do końca nieparzyste, 32- do końca parzyste), Szpitalna (14- do końca parzyste)

92-321:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bobrowa, £osiowa, Sobolowa

92-322:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bawe³niana, Nowy ¦wiat (1-18), Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (81-85 nieparzyste)

92-323:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nied¼wiedzia, Æbikowa

92-326:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (100)

92-327:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Sarnia

92-328:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Winna, Zbiorcza

92-331:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): G³źboka, Sucha

92-332:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Niska, Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) (87-123 nieparzyste)

92-333:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wydawnicza

92-334:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (64-104 parzyste)

92-335:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (253-259 nieparzyste)

92-336:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (40-62 parzyste)

92-337:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (261- do końca nieparzyste)

92-338:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przybyszewskiego Stanis³awa (247-277 nieparzyste)

92-339:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przybyszewskiego Stanis³awa (279-325 nieparzyste)

92-340:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bodo Eugeniusza, Milionowa (108- do końca parzyste), Snowalniana

92-402:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Blocha Jana Gottlieba, Dyspozytorska, Polskich Kolei Państwowych, Zak³adowa

92-403:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Olechowska, Tranzytowa

92-404:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przewozowa

92-407:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dorabialskiej Alicji, Marczaka Karola, Nalepińskiej Marii, Or³owicza Mieczys³awa, Puchalskiego W³odzimierza, Rogowicza Stefana

92-408:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kaczmarka Romana, Niewiarowskiej Krystyny, Szwalma Bronis³awa

92-409:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Trakcyjna

92-410:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Informatyczna, Janowska, Ofiar Terroryzmu 11 Wrze¶nia Al., Transmisyjna

92-411:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Augustów, Kosodrzewiny

92-412:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rokicińska (123-361 nieparzyste, 140-190 parzyste, 194-426 parzyste)

92-413:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bacewicz Graæyny, D±brówki, Henryka Brodatego, Piasta Ko³odzieja, Ziemowita

92-414:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Boles³awa Szczodrego, Bolka ¦widnickiego, Jagiellonki Anny, Kazimierza Odnowiciela, Ksiźænej Kingi, Leszka Bia³ego

92-415:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mieszka I

92-416:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Boles³awa Krzywoustego

92-417:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Opolczyka W³adys³awa (Ksiźcia W³adys³awa Opolczyka)

92-418:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): £okietkówny Elæbiety

92-419:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mazowieckiego Janusza (Ksiźcia Janusza Mazowieckiego)

92-423:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przybyszewskiego Stanis³awa (268- do końca parzyste, 327- do końca nieparzyste)

92-427:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kowalskiego Rocha

92-430:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dmowskiego Romana, Zag³oby Jana Onufrego

92-431:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ketlinga

92-432:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Korfantego Wojciecha, Skrzetuskiego Jana

92-433:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kmicica Andrzeja

92-434:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Maęka z Bogdańca

92-435:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Zbyszka z Bogdańca

92-436:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Juranda ze Spychowa

92-437:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Billewiczówny Oleńki

92-438:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Piechoty Wybranieckiej

92-439:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Jagienki

92-440:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Podbipiźty Longinusa

92-441:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rycerski Pl.

92-442:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ksi±æ±t Polskich Al.

92-444:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Hetmańska Al.

92-445:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Króla Boles³awa ¦mia³ego

92-446:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wojewódzkiego Wac³awa

92-447:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Cynarskiego Mariana

92-448:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Sobieskiego Jana III

92-502:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ha¶ka Jaros³awa

92-503:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Smetany Bedricha

92-504:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Elsnera Józefa

92-507:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dostojewskiego Fiodora

92-508:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ęwiklińskiej Mieczys³awy

92-511:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (70-74 parzyste), Czajkowskiego Piotra

92-512:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Lermontowa Micha³a

92-513:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gogola Miko³aja

92-514:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kolbego Maksymiliana Al. (¦wiźtego Maksymiliana Kolbego)

92-515:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Chmielowskiego Alberta (¦wiźtego Brata Alberta Chmielowskiego)

92-516:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Puszkina Aleksandra

92-517:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (89-107 nieparzyste), Manewrowa

92-518:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (63-87 nieparzyste), Techniczna

92-519:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (47-61 nieparzyste)

92-520:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (109- do końca nieparzyste)

92-521:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (45)

92-524:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (21-43 nieparzyste)

92-525:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (1-19 nieparzyste)

92-530:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (71- do końca nieparzyste)

92-531:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (59-69 nieparzyste)

92-532:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Adwentowicza Karola (1-15 nieparzyste)

92-533:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (47-57 nieparzyste)

92-534:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Adwentowicza Karola (17-23 nieparzyste)

92-535:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Adwentowicza Karola (25- do końca nieparzyste)

92-536:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Adwentowicza Karola (2-8 parzyste)

92-537:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Adwentowicza Karola (10- do końca parzyste)

92-538:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czernika Stanis³awa (1-7 nieparzyste)

92-539:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czernika Stanis³awa (9-15 nieparzyste)

92-540:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (43-45 nieparzyste)

92-541:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (2-12 parzyste)

92-542:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gorkiego Maksyma (16-28 parzyste)

92-543:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czernika Stanis³awa (2-10 parzyste)

92-544:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czernika Stanis³awa (12-18 parzyste)

92-545:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czernika Stanis³awa (20- do końca)

92-546:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (27-41 nieparzyste)

92-547:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartoka Beli (1-25 nieparzyste, 2-20 parzyste)

92-548:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tansmana Aleksandra

92-549:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Koplowicza Abrama

92-550:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Andrzejewskiej Jadzi

92-551:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wujaka Zdzis³awa (Ksiźdza Zdzis³awa Wujaka)

92-602:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rokicińska (446-490 parzyste), Taborowa (65-137 nieparzyste)

92-603:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Serenady

92-604:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Skrzatów

92-605:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Sielanki, Szafrańska, Szarady

92-606:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Zabawna

92-607:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Miernicza, Winiarska, Za¶cianek

92-608:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kownackiej Marii, Ogińskiego Micha³a Kleofasa, Szklarskiego Alfreda

92-609:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Porazińskiej Janiny

92-610:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gajcego Tadeusza

92-611:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): S³onimskiego Antoniego

92-612:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bartnicza, To³stoja Lwa

92-613:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gliszczyńskiego Artura, Szancera Jana Marcina

92-614:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rokicińska (369-433 nieparzyste)

92-615:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Domowa

92-616:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gwarna, Kupa³y

92-617:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Boguszewskiej Heleny, Szaniawskiego Jerzego

92-619:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): I³³akowiczówny Kazimiery, Wybickiego Józefa

92-620:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Modrzejewskiej Heleny, Osterwy Juliusza, Rokicińska (192), Æukowskiego Feliksa

92-621:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tatarkówny-Majkowskiej Michaliny

92-622:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gminna, Konfederatów Barskich, Pie¶ni Rycerskiej

92-623:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dunikowskiego Ksawerego

92-624:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Galla Anonima, Idzikowskiej Krystyny, Kronikarska, Ozdobna

92-625:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Chmielna, Wilgotna

92-626:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dobrej Wróæki, Szeherezady

92-627:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Liczyrzepy

92-629:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Parandowskiego Jana, Rzepichy, Sździwoja, Szelburg-Zarembiny Ewy, Wernyhory

92-630:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Newerlego Igora

92-631:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): W³odarska

92-632:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wieńcowa

92-633:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wie¶niacza

92-634:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ziarnista

92-635:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Boles³awów

92-636:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dworcowa, Æywiczna

92-637:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Feliksińska, Giemzowska, Rataja Macieja

92-638:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): K±tna

92-639:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gromadzka

92-640:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Skautów £ódzkich

92-641:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nery

92-642:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nieca³a

92-643:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przedszkolna

92-644:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przylesie

92-645:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rze¼na

92-647:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Us³ugowa

92-648:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kolorowa

92-649:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Relaksowa

92-650:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czajewskiego Wiktora (15-37 nieparzyste)

92-703:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Brzezińska (133-243 nieparzyste, 156-282 parzyste), Nowosolna Rynek

92-704:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Trzykrotki

92-705:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Hiacyntowa

92-706:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Topolowa

92-707:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ruciana

92-708:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nasturcjowa

92-709:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rodzynkowa

92-710:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ostróæek

92-711:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Jemio³owa

92-712:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tymiankowa

92-713:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Lźborska

92-714:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gryfa Pomorskiego

92-719:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Korsykańska

92-720:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Jugos³owiańska

92-721:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mirtowa

92-722:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Margaretek

92-723:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Go¼dzikowa

92-724:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Majowa

92-725:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Barwinkowa

92-726:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Rozmarynowa

92-727:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Maciejkowa

92-728:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Prymulkowa

92-729:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Cypryjska, Wi¶niowa

92-730:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Maltańska

92-731:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wendy Tadeusza Apolinarego

92-732:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Amarantowa, Marynarzy Polskich

92-733:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Sardyńska

92-734:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Peoniowa

92-735:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pomorska (342- do końca parzyste, 417- do końca nieparzyste), Popielarnia

92-736:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Iglasta

92-737:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Goryczkowa

92-738:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bratkowa

92-739:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Gerberowa

92-740:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Mileszki

92-741:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Frezjowa

92-742:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): So³ecka

92-743:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Taborowa (190-199)

92-750:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nenckiego Marcelego

92-751:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Cha³asińskiego Józefa

92-752:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Raciborskiego Mariana

92-753:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tatarkiewicza W³adys³awa

92-754:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Viewegera Teodora

92-760:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Wi±czyńska

92-761:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Malownicza

92-770:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Byszewska

92-771:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ananasowa, Figowa

92-772:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kokosowa

92-773:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Oliwkowa

92-774:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pomarańczowa

92-775:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Bananowa

92-776:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Brzezińska (245- do końca nieparzyste, 284- do końca parzyste)

92-780:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Grabińska

92-781:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Kasprowicza Jana

92-782:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Witkacego

92-783:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Pomidorowa

92-784:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Dyniowa

93-002:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (1-5 nieparzyste, 2-8 parzyste)

93-003:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Reymonta W³adys³awa Stanis³awa Pl., Sieradzka

93-004:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Piotrkowska (285-315 nieparzyste, 290- do końca parzyste)

93-005:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czerwona, Wólczańska (211-239 nieparzyste, 238/248)

93-008:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (7-59 nieparzyste)

93-009:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bednarska (1-9 nieparzyste, 2-22 parzyste), Korsaka Juliana, Unicka (2- do końca parzyste)

93-010:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Sanocka (38- do końca parzyste)

93-011:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Tuszyńska (1-29 nieparzyste, 2-24 parzyste)

93-014:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Mi³a, Poprzeczna, Szara

93-015:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Krasickiego Janka, Piaseczna

93-018:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Niemcewicza Juliana Ursyna (1-15 nieparzyste, 2-18 parzyste), Szymonowicza Szymona

93-019:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £±czna (1-21 nieparzyste, 2-26 parzyste)

93-020:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (61-73 nieparzyste), Tuszyńska (26-36 parzyste, 31-45 nieparzyste), Wójtowska

93-021:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lokatorska (1- do końca nieparzyste), Sejmowa (11- do końca)

93-024:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lokatorska (2- do końca parzyste), Niemcewicza Juliana Ursyna (17- do końca nieparzyste, 20- do końca parzyste), Rzgowska (75-99 nieparzyste), Sejmowa (1-10)

93-025:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Korzeniowskiego Józefa, Paderewskiego Ignacego (24- do końca parzyste, 53- do końca nieparzyste)

93-026:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Szenwalda Lucjana, Tuszyńska (38-54 parzyste, 47-67 nieparzyste), Ukryta

93-029:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Doroty, Niepodleg³o¶ci Pl., Pabianicka

93-030:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bednarska (11-21 nieparzyste, 24-36 parzyste), Dygasińskiego Adolfa

93-031:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Sanocka (2-36 parzyste), Unicka (1- do końca nieparzyste), Æó³kiewskiego Stanis³awa

93-034:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Milionowa (2-2g), Piotrkowska (280-288 parzyste), Sieradzka

93-035:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Piotrkowska (317- do końca nieparzyste), Wólczańska (241- do końca nieparzyste, 252- do końca parzyste)

93-036:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Pabianicka (1-21 nieparzyste, 4-24 parzyste), Skargi Piotra (Ksiźdza Piotra Skargi)

93-037:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bednarska (23- do końca nieparzyste, 38- do końca parzyste), Browarna

93-038:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Sanocka (1- do końca nieparzyste)

93-101:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Brzozowa, S³owiańska

93-102:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dźbowa, Milionowa (1-15 nieparzyste, 4-6 parzyste), Sosnowa

93-105:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Grabowa, Milionowa (17-21 nieparzyste)

93-106:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (190-218 parzyste)

93-109:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £źczycka (2-30 parzyste), Rawska
£ód¼ (£ód¼-Widzew): £źczycka (2-30 parzyste), Rawska

93-110:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przybyszewskiego Stanis³awa (94-108 parzyste), £owicka, Przybyszewskiego Stanis³awa (82-92 parzyste, 105-121 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przybyszewskiego Stanis³awa (94-108 parzyste), £owicka, Przybyszewskiego Stanis³awa (82-92 parzyste, 105-121 nieparzyste)

93-113:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Milionowa (41-55 nieparzyste), Milionowa (14-20 parzyste, 51-59 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Milionowa (41-55 nieparzyste), Milionowa (14-20 parzyste, 51-59 nieparzyste)

93-114:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (75-109 nieparzyste, 76-100 parzyste), Skierniewicka, ¦mig³ego-Rydza Edwarda Al. (Marsza³ka Edwarda ¦mig³ego-Rydza) (19)

93-115:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czźstochowska (1-33 nieparzyste, 2-30a parzyste), Tatrzańska (1-15 nieparzyste, 2-24 parzyste)

93-118:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tatrzańska (17-19 nieparzyste, 26-28 parzyste), Wac³awa

93-119:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Che³mska, Nieszawska

93-120:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przybyszewskiego Stanis³awa (110-200 parzyste, 155-245 nieparzyste)

93-121:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czźstochowska (38), Milionowa (22-38 parzyste, 91-205 nieparzyste), Czźstochowska (32- do końca parzyste, 35- do końca nieparzyste), Milionowa (61-203 nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Czźstochowska (38), Milionowa (22-38 parzyste, 91-205 nieparzyste), Czźstochowska (32- do końca parzyste, 35- do końca nieparzyste), Milionowa (61-203 nieparzyste)

93-123:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przybyszewskiego Stanis³awa (123-153 nieparzyste)

93-124:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (215-219a nieparzyste, 220-230 parzyste), Zarzewska (57- do końca nieparzyste, 60- do końca parzyste)

93-126:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (191-213 nieparzyste), Przybyszewskiego Stanis³awa (42-80 parzyste, 67-103 nieparzyste)

93-129:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lubelska, Zarzewska (47-55 nieparzyste, 48-58 parzyste)

93-130:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kaliska, Radomska

93-133:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (221-239 nieparzyste, 232-242 parzyste)

93-134:
£ód¼ (£ód¼-Górna): P³ocka, Poznańska

93-137:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (10-34 parzyste), Siemiradzkiego Henryka

93-138:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (241-245 nieparzyste, 244-262 parzyste), Krzywa, Siedlecka

93-139:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Che³mońskiego Józefa

93-140:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Doroszewskiego Witolda

93-142:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Broniewskiego W³adys³awa (17-43 nieparzyste, 26-38 parzyste), Ko³owa

93-143:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lenartowicza Teofila Aleksandra, Siarczana

93-144:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Krochmalna, Naruszewicza Adama (37- do końca nieparzyste, 52- do końca parzyste)

93-148:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (78-98 parzyste), Wysockiego Piotra

93-149:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Mazurska

93-150:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (287-297 nieparzyste, 318-328 parzyste), Odyńca Antoniego Edwarda (1-21, 31- do końca)

93-153:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bankowa, Henryka, Rzgowska (100-120 parzyste, 101-123 nieparzyste), Tuszyńska (56-58 parzyste, 69)

93-154:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Malczewskiego Jacka, Tetmajera Kazimierza

93-155:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Karpia, Orkana W³adys³awa, ¦l±ska (1-21 nieparzyste, 2-60 parzyste), Æwirowa

93-156:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (299- do końca nieparzyste, 330- do końca parzyste), Æmichowskiej Narcyzy (3-5 nieparzyste)

93-160:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kilińskiego Jana (247-285 nieparzyste, 264-316 parzyste), Mochnackiego Maurycego, Rzgowska (68-76 parzyste)

93-161:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kraszewskiego Józefa Ignacego, Naruszewicza Adama (1-35 nieparzyste, 2-50 parzyste)

93-162:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Broniewskiego W³adys³awa (1-15 nieparzyste, 2-24 parzyste), Odyńca Antoniego Edwarda (22-30), Przyborowskiego Walerego (1- do końca nieparzyste), Rzgowska (60-66 parzyste)

93-165:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Podmiejska, S³owackiego Juliusza (16- do końca)

93-166:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lelewela Joachima, £±czna (23- do końca nieparzyste, 28- do końca parzyste)

93-167:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przyborowskiego Walerego (2- do końca parzyste)

93-170:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wólczańska (250)

93-171:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Sieradzka (1, 2- do końca parzyste, 7- do końca nieparzyste)

93-172:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £ukasińskiego Waleriana, Rzgowska (10-58 parzyste)

93-173:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czerwony Rynek, D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (1-11 nieparzyste, 2-8 parzyste), Kasowa, Lecznicza

93-176:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £omæyńska, Suwalska (10- do końca parzyste, 15- do końca nieparzyste)

93-177:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (13-57 nieparzyste), Jachowicza Stanis³awa, S³owackiego Juliusza (1-15)

93-180:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Zarzewska (24-46)

93-181:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Praska, Suwalska (1-13 nieparzyste, 2-8a parzyste)

93-184:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Zarzewska (1-23)

93-185:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Krucza

93-188:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przybyszewskiego Stanis³awa (1-65 nieparzyste)

93-189:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przybyszewskiego Stanis³awa (2-40 parzyste)

93-191:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Stocka

93-192:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Senatorska

93-193:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £źczycka (1- do końca nieparzyste, 32- do końca parzyste), Milionowa (8-14 parzyste, 23-39 nieparzyste)

93-202:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (91-111 nieparzyste)

93-203:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Deotymy (8-36 parzyste), Rydla Lucjana (4- do końca parzyste, 7-21 nieparzyste)

93-204:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ba³uckiego Micha³a (1- do końca nieparzyste, 14- do końca parzyste), Zapolskiej Gabrieli (1-39 nieparzyste, 2-44 parzyste)

93-208:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (50-64 parzyste, 113), Tatrzańska (88-120 parzyste)

93-209:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kossaka Juliusza (16- do końca parzyste, 21- do końca nieparzyste)

93-212:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Zbaraska (2-14 parzyste, 15-19 nieparzyste)

93-213:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kossaka Juliusza (1-19 nieparzyste, 2-14 parzyste)

93-217:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Grota-Roweckiego Stefana (Genera³a Stefana Grota-Roweckiego), Morcinka Gustawa, Rudnickiego Lucjana

93-218:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Strzemińskiego W³adys³awa, Wandurskiego Witolda

93-219:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Brzechwy Jana, Tatrzańska (21-61 nieparzyste, 30-86 parzyste)

93-220:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Zawodowa

93-221:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Standego Stanis³awa, Zapad³a

93-222:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Nurta-Kaszyńskiego Eugeniusza (Majora Eugeniusza Nurta-Kaszyńskiego), Piwnika Ponurego Jana (Majora Jana Piwnika "Ponurego")

93-224:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Podhalańska

93-225:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Zbaraska (16- do końca parzyste, 21- do końca nieparzyste)

93-228:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Choińska, Wedmanowej Marii, Wio¶niana

93-229:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Piechala Mariana, Rosseta Edwarda (Profesora Edwarda Rosseta), Turbinowa

93-230:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Poetycka

93-231:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (72a- do końca parzyste, 117-249 nieparzyste), Dostawcza, Tomaszowska (1-45 nieparzyste, 2-28 parzyste)

93-232:
£ód¼ (£ód¼-Górna): B³awatna, Lodowa (80-96 parzyste, 85-107 nieparzyste), Sekwestratorska, Ziomkowa

93-233:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ordonówny Hanki

93-235:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Tomaszowska (30-76 parzyste, 47-75 nieparzyste)

93-236:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kruczkowskiego Leona

93-237:
£ód¼ (£ód¼-Górna): ¦l±ska (45- do końca nieparzyste, 84- do końca parzyste)

93-238:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bohomolca Franciszka, Oppmana Artura, Zapa³y W³adys³awa

93-239:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ch³źdowskiego Kazimierza, Karola, Tatrzańska (122-124 parzyste)

93-240:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Mys³owicka, Przyjacielska (1-8), Sosnowiecka, Ujejskiego Kornela

93-241:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kowalszczyzna, M³ynek, Poselska

93-242:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bielska, Kotoniarska, Startowa

93-243:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Szybowa

93-244:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ireny (63- do końca), Szymańskiego Edwarda

93-245:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przedborska

93-247:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Felińskiego Alojzego (11-17 nieparzyste), Le¶miana Boles³awa

93-248:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kad³ubka Wincentego (31-37 nieparzyste, 38-44 parzyste), Makuszyńskiego Kornela

93-249:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ejsmonda Juliana, Gojawiczyńskiej Poli (1/3-14)

93-252:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Felińskiego Alojzego (1-9 nieparzyste, 2-20 parzyste)

93-253:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Broniewskiego W³adys³awa (97-111 nieparzyste), Gojawiczyńskiej Poli (15-17a nieparzyste, 19- do końca)

93-254:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kad³ubka Wincentego (32), Zapolskiej Gabrieli (50)

93-256:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Zapolskiej Gabrieli (41-57 nieparzyste, 52- do końca parzyste), Æmichowskiej Narcyzy (20-24 parzyste)

93-257:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Smolna, ¦l±ska (23-43 nieparzyste, 72a-82 parzyste)

93-258:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Broniewskiego W³adys³awa (45-67 nieparzyste), Ko¼miana Kajetana

93-259:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ga³czyńskiego Konstantego Ildefonsa, Gersona Wojciecha, Umińskiego W³adys³awa

93-262:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Anczyca W³adys³awa, Na³kowskiej Zofii

93-263:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kad³ubka Wincentego (1-29 nieparzyste), Staffa Leopolda

93-264:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Broniewskiego W³adys³awa (64- do końca parzyste)

93-266:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Niæsza, ¦mig³ego-Rydza Edwarda Al. (Marsza³ka Edwarda ¦mig³ego-Rydza) (84-86 parzyste), Wyæsza

93-267:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Broniewskiego W³adys³awa (40-60a parzyste), Deotymy (1-3 nieparzyste)

93-271:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (59-89 nieparzyste)

93-272:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Podgórna (35- do końca), ¦mig³ego-Rydza Edwarda Al. (Marsza³ka Edwarda ¦mig³ego-Rydza) (43- do końca nieparzyste)

93-273:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ba³uckiego Micha³a (2-12 parzyste), Rydla Lucjana (1-3 nieparzyste)

93-277:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) (36-46a parzyste), Rodakowskiego Henryka

93-278:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Podgórna (1-34)

93-279:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Tatrzańska (85-111 nieparzyste), Przźdzalniana (152- do końca parzyste, 175- do końca nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Tatrzańska (85-111 nieparzyste), Przźdzalniana (152- do końca parzyste, 175- do końca nieparzyste)

93-280:
£ód¼ (£ód¼-Górna): ¦mig³ego-Rydza Edwarda Al. (Marsza³ka Edwarda ¦mig³ego-Rydza) (41, 62-78 parzyste), Zbaraska (1-13 nieparzyste)

93-281:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): ¦mig³ego-Rydza Edwarda Al. (Marsza³ka Edwarda ¦mig³ego-Rydza) (20-52a parzyste, 21-37 nieparzyste)

93-285:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Ozorkowska

93-286:
£ód¼ (£ód¼-Widzew): Przźdzalniana (102-124 parzyste, 111-155a nieparzyste)

93-302:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czytelnicza, Weso³a

93-303:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Pryncypalna (1-35 nieparzyste, 2-40 parzyste), Rzgowska (122-138 parzyste, 131-161 nieparzyste)

93-304:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Antenowa (1-33 nieparzyste, 2-42 parzyste), Dachowa

93-305:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Beniowskiego Maurycego, Koncertowa, Tuszyńska (82-110a parzyste)

93-308:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bronis³awy, Króla W³adys³awa Warneńczyka, Studzienna

93-309:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Graæyny, Komorniki

93-310:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £azowskiego Klaudiusza (1-28), Rentowna

93-311:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (163-181 nieparzyste, 164-194a parzyste)

93-312:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Tuszyńska (112-132 parzyste, 147-163 nieparzyste)

93-313:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Chóralna (1-11), Spo³eczna (1-5 nieparzyste, 6-10 parzyste)

93-317:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (196-242 parzyste, 207-247 nieparzyste)

93-318:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Natalii, Straæacka

93-319:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Królewska, Potulna

93-320:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kosynierów Gdyńskich (1-13 nieparzyste, 2-16 parzyste), Sarmacka (1-17 nieparzyste, 2-14 parzyste)

93-321:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Powszechna (1-30), Rac³awicka

93-322:
£ód¼ (£ód¼-Górna): B³źkitna, Kurczaki (1-39a nieparzyste, 2-36 parzyste), Mieszczańska

93-323:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Codzienna, Serdeczna, Skupiona, Strzelecka (1-6), Zamkniźta

93-324:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Maciejowicka, Micha³a, Socjalna

93-325:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Sternfelda Ary, ¦wiźtego Wojciecha

93-327:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ireny (1-62), Kominowa, Kwartalna, Torowa

93-328:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Chóralna (12- do końca), Piesza, P³aska, Rolnicza

93-329:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Konopnickiej Marii, Ogniskowa, Spo³eczna (11- do końca), ¦wiźtego Miko³aja, Wigilijna

93-330:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ch³odnikowa, Ideowa, S±siedzka

93-331:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Klasowa, Kurczaki (38- do końca parzyste, 41- do końca nieparzyste), ¦wietna, Zygmunta (51-107 nieparzyste, 56-108 parzyste)

93-332:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ba³tycka, Powtórna, Witolda

93-333:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lotna, Nadwodna, Straænicza, Szumna

93-334:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Mulinowicza, Powszechna (31- do końca), Strzelecka (7- do końca), Wdziźczna

93-335:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Gospodarcza, Przyjacielska (9- do końca), W³adys³awa £okietka

93-337:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Matek Polskich Al.

93-338:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Faszynowa, Józefowska, Rzgowska (244- do końca parzyste, 249- do końca nieparzyste)

93-339:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przednia

93-340:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bieszczadzka (1-25 nieparzyste, 2-18 parzyste)

93-341:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ustronna (50- do końca), Zygmunta (109- do końca)

93-342:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Sczanieckiej Emilii

93-345:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kwiecista, Paradna (1-60, 64-68 parzyste), P³ynna, Przyrzeczna

93-346:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cegielniana, Keniæanki W³adys³awy, Mro¼na, Obszerna (52- do końca parzyste, 63- do końca nieparzyste), Prze³omowa, Przesmyk

93-347:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bajeczna, Leszczyńskiej Stanis³awy, Postźpowa, Przygodna, Wo³odyjowskiego Micha³a

93-348:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Daleka, Demokratyczna (110-114 parzyste, 115-125 nieparzyste), Gie³dowa, Prosta, Równa

93-349:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czerwcowa, Spokojna, Zagadkowa

93-350:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Siostrzana, Ustronna (1-49), Zacna

93-351:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rozalii, ¦wiecka, Tabelowa

93-352:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Gontowa, Roszkowskiego Lechos³awa

93-353:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czajewskiego Wiktora (39- do końca nieparzyste), Skalskiego Stanis³awa

93-354:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £abźdzkiego Tadeusza

93-355:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bia³ostocka, Tuszyńska (134- do końca parzyste, 165- do końca nieparzyste)

93-356:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Budowlana, Go¶cinna, Opoczyńska

93-357:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kosynierów Gdyńskich (15- do końca nieparzyste, 18- do końca parzyste), Sarmacka (16- do końca parzyste, 19- do końca nieparzyste)

93-358:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Radosna, Trybunalska, Ujazd

93-359:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czynna, Okienna, Pa³acowa

93-360:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kozielska, Obszerna (1-61 nieparzyste, 2-50 parzyste), Paradna (61- do końca nieparzyste, 70- do końca parzyste)

93-361:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kwietniowa, Lu¼na, Wczesna

93-362:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bu³garska, Staro¶cińska, Szkolna

93-363:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Osobliwa, Æó³ta

93-364:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rzgowska (183-205 nieparzyste)

93-365:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Musia³a W³odzimierza (Profesora W³odzimierza Musia³a)

93-367:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Okrźgowa, Rzgowska (125-129 nieparzyste), Trźbacka

93-368:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rycerska, ¦rednia, Tuszyńska (60-74a parzyste, 71-87 nieparzyste)

93-369:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bezpieczna, Budziszyńska, Kluczowa, Mocna

93-370:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £agodna, Romana, Ruchliwa

93-371:
£ód¼ (£ód¼-Górna): P³ytka, Policyjna, Zgodna

93-372:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Mylna, Widna

93-373:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Frycza-Modrzewskiego Andrzeja, Pryncypalna (89-173 nieparzyste, 92- do końca parzyste)

93-376:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kongresowa, Tuszyńska (89-145 nieparzyste)

93-377:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Jutrzenki, Zagraniczna, Æywotna

93-378:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Boæego Jana (¦wiźtego Jana Boæego), G³adka, Mieszkalna, Przed¶wit

93-379:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £azowskiego Klaudiusza (30- do końca parzyste, 31-55 nieparzyste), Pryncypalna (37-87 nieparzyste, 42-90 parzyste)

93-380:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Antenowa (35- do końca nieparzyste, 44- do końca parzyste), Ofiarna

93-402:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Krzywoń Anieli, Pabianicka (184-222 parzyste), Paw³a, Zjednoczenia

93-403:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Blokowa (3- do końca), Komunalna, Pokojowa, Rtźciowa, Starorudzka (7-39b nieparzyste), Wo¼nicza

93-404:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Astronomiczna, Demokratyczna (1-14), Heleny, Marii, Mierzyńskiego Zdzis³awa (Doktora Zdzis³awa Mierzyńskiego) (1-29 nieparzyste, 2-20 parzyste)

93-405:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Finansowa (1-13 nieparzyste, 2-10 parzyste), Gombrowicza Witolda, Joanny, Skromna

93-406:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przewodnia (1-10)

93-408:
£ód¼ (£ód¼-Górna): 3 Maja

93-410:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Deszczowa, £ukowa, Pabianicka (128-174 parzyste), Skwerowa

93-411:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Opiekuńcza, Panoramiczna, Wolska, Z³ocista, Æyczliwa

93-412:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Alojzego, Barwna, Dumna, Korczaka Janusza

93-413:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Biskupińska, Dolno¶l±ska, Morska, ¦wietlicowa

93-414:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D¼wiźkowa, Stylowa, Zespo³owa

93-415:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dawna, Powolna, Rzemie¶lnicza (1-3 nieparzyste, 2-12 parzyste)

93-418:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Aleksandra, Pabianicka (178-182 parzyste), Starorudzka (4-36 parzyste), Wojewódzka

93-419:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dzwonowa (1-15 nieparzyste, 2-6 parzyste), Przewodnia (11- do końca), Rzemie¶lnicza (5-13 nieparzyste, 14- do końca parzyste)

93-420:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Amatorska, Finansowa (12- do końca parzyste, 15- do końca nieparzyste), Matowa, Statutowa, Szczera

93-423:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Lubuska, Magdaleny, Municypalna, Rudzka (31-65 nieparzyste, 46-98 parzyste), Trudna

93-424:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Falowa, Foniczna, Miejska, P³omienna, Przestrzenna (35- do końca nieparzyste, 50- do końca parzyste), Rudzianka, Starorudzka (38- do końca parzyste, 41- do końca nieparzyste)

93-425:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Foremna, Mierzyńskiego Zdzis³awa (Doktora Zdzis³awa Mierzyńskiego) (22- do końca parzyste, 31- do końca nieparzyste), Rejonowa

93-426:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ekonomiczna, Karowa, Miniaturowa, Posucha, Sygna³owa, Szymanowskiego Karola

93-427:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Godna, Pańska, Piwowarska, W³adys³awa Jagie³³y

93-428:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Graniczna, Kierowa, Kwaterunkowa, Plastyczna, Strefowa, Treflowa

93-429:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bierna, Dodatnia, Dzwonowa (8- do końca parzyste, 17- do końca nieparzyste), Æwawa

93-430:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bulwarowa, Demokratyczna (16-108 parzyste, 17-113 nieparzyste), Duetowa, Klubowa, Leæakowa, Plenerowa, Podwale

93-431:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bilardowa, Rzeczowa, Sko¶na

93-432:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Okrźæna, Przestrzenna (2-12 parzyste)

93-433:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Oazowa

93-434:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Feliksy, Halki, Pasjansowa, Pikowa, Przestrzenna (1-33 nieparzyste, 14-48 parzyste), S³awna

93-435:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Brydæowa, Kurpińskiego Karola, Swobodna, Wazów, Wejherowska

93-436:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Plaæowa, Scaleniowa, Wirowa

93-438:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cienista, Podlaska, Popio³y, Rodzinna, Rudzka (67- do końca nieparzyste, 100- do końca parzyste)

93-439:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Altanowa, Betonowa, Bia³owieska, Polesie, Purpurowa

93-440:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przyjemna

93-441:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Le¶na, Letniskowa, Skrajna, Wiekowa

93-442:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dolina Szwajcarska, Raduńska, ¦wierszczyka, Zastawna (1-6)

93-443:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Atutowa, Kurantowa, Laskowa, Namys³owskiego Boles³awa, Przej¶ciowa

93-446:
£ód¼ (£ód¼-Górna): D³uga, I³owa, Kierunkowa, Placowa, Wy¶cigowa

93-447:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bosmańska, Konna, Kutrowa, Pozioma, Profilowa, Sportowa

93-448:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Albańska, Chylońska, Farna, Nad Nerem, Zamulna

93-449:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Anieli, Niwelacyjna, Wyspowa

93-450:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ksawerowska, Masztowa

93-451:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dzia³owa, Oksywie, Or³owska, Promowa, Wigerska

93-452:
£ód¼ (£ód¼-Górna): G³źbinowa, £uæycka, Murawy, Patriotyczna, Zarzeczna, Zastawna (7- do końca)

93-453:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Goplany, Pucka, Rafowa

93-454:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Pabianicka (257- do końca nieparzyste, 306-324 parzyste)

93-457:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Narwik, Pabianicka (215, 224-304 parzyste), Rudzka (1-29 nieparzyste, 2-44 parzyste), S³upska

93-458:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Koszalińska, Mierzejowa, Pogorzel, Tczewska, Wźdkarska

93-459:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ciechocińska, Elbl±ska, Ku¼nicka, Redowa, Solankowa

93-460:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Blokowa (1-2), Chocianowicka, Dorszowa, Jesiotrowa, £askowice (1-45 nieparzyste, 2-42 parzyste), Rozewie

93-463:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ba¶niowa, Jastarnia, Jubileuszowa, Mi³osna, Rozwojowa, Ruczajowa, Sternicza, ¦wiźtojańska (18- do końca parzyste, 23- do końca nieparzyste)

93-464:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czahary (72- do końca parzyste, 75- do końca nieparzyste), Kana³owa, Podmok³a, Reymonta W³adys³awa (58- do końca parzyste, 83- do końca nieparzyste), Równikowa

93-465:
£ód¼ (£ód¼-Górna): B³otna, Dubois Stanis³awa (76-108 parzyste, 79-119 nieparzyste), Kijanki, Polarna, Powiatowa

93-466:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £ódzka, Pr±dzyńskiego Ignacego (36- do końca parzyste, 93- do końca nieparzyste), Pusta

93-467:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Denna (69- do końca nieparzyste, 74- do końca parzyste), Lotnicza, Niepo³omicka, Pilska, Portowa

93-468:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ostowa, Spartańska, Zabrze¼na, Zatokowa, Zamiejska
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Ostowa, Spartańska, Zabrze¼na, Zatokowa, Zamiejska

93-469:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Biwakowa, Bystra, Gwarków, Ikara, Latawcowa, Lublinek, £askowice (44- do końca parzyste, 47- do końca nieparzyste), Pilotów, Sanitariuszek, Szkutnicza, Za³ogowa, Æaglowa
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Biwakowa, Bystra, Gwarków, Ikara, Latawcowa, Lublinek, £askowice (44- do końca parzyste, 47- do końca nieparzyste), Pilotów, Sanitariuszek, Szkutnicza, Za³ogowa, Æaglowa

93-472:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Notecka, Odrzańska (18- do końca), Reduta, Retmańska, Teodorowicza Józefa, Uroczysko

93-473:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Chachu³y, Deltowa, Hoffmanowej Antoniny, Przystań, Terenowa, Zuchów

93-474:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dubois Stanis³awa (22-72 parzyste, 23-75 nieparzyste), Holownicza, Muszlowa, Pro¶nieńska, Reymonta W³adys³awa (22-56 parzyste, 23-81 nieparzyste)

93-475:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Mewy, Miźdzyrzecze, Morawska

93-476:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £opianowa, Regera Tadeusza

93-478:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Burtowa, Czahary (1-37, 43-73 nieparzyste, 44-70 parzyste), Pr±dzyńskiego Ignacego (1-91 nieparzyste), Torfowa, Zalewowa, Zamorska (29- do końca nieparzyste, 32- do końca parzyste)

93-479:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Basenowa, Drzyma³y, Ko³obrzeska, Lazurowa, Nizinna, Pustynna, Saharyjska, Skaræyńskiego Stanis³awa, ¦wiźtego Franciszka z Asyæu (25- do końca)

93-480:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cz³uchowska, Kaktusowa, Kawowa, Libijska, Szko³y Orl±t, Szybowcowa, Zenitowa

93-481:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Arabska, B³źdowska, Emerytalna, Rozleg³a, Stepowa

93-482:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Eleonory, Gliwicka, Koralowa, Kotwiczna, Magnesowa, Regatowa

93-485:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Akademii Zamojskiej, Kutnowska, Micha³owska, ¦wiźtego Franciszka z Asyæu (1-24), Zag³źbie, Zamorska (1-27 nieparzyste, 2-30 parzyste), Zwrotnikowa

93-486:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dobrzyńska, Kanclerska, Leszczowa, Narewska, Pabianicka (69-87 nieparzyste, 102-126 parzyste), Zamojska

93-487:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Beczkowa, Eugeniusza, Kolejowa, Opa³owa, Toruńska

93-490:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Niedzia³kowskiego Mieczys³awa, Odrzańska (1-17), Pabianicka (119-177 nieparzyste), Sopocka, Uj¶cie

93-491:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dubois Stanis³awa (1-21), Mielizny, Reymonta W³adys³awa (1-21), Starogardzka

93-492:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Boles³awa, Nurkowa, Pok³adowa, Pr±dzyńskiego Ignacego (2-34 parzyste), Sp³awna

93-493:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Antoniny, Darniowa, Rocznicowa, Rokicka, ¦wiźtojańska (1-21 nieparzyste, 2-16 parzyste)

93-494:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ewangelicka, Familijna, Widawska

93-502:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Politechniki Al. (33-35 nieparzyste, 39- do końca nieparzyste, 56- do końca parzyste)

93-503:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rogozińskiego Stefana (1-13a nieparzyste, 2-6 parzyste), Tagore'a Rabindranatha

93-504:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cieszkowskiego Augusta (1-13a nieparzyste, 2-16 parzyste), Czackiego Tadeusza

93-505:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cieszyńska (1-35 nieparzyste, 2-12 parzyste), Ordona Juliusza

93-506:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Pabianicka (23-45 nieparzyste)

93-509:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Paderewskiego Ignacego (2-22 parzyste, 21-31 nieparzyste)

93-510:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cio³kowskiego Konstantego

93-513:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Pabianicka (26-62a parzyste)

93-515:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Krakusa, Kro¶nieńska

93-516:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Strycharska (21- do końca nieparzyste, 30- do końca parzyste), Zygmuntowska (8- do końca parzyste, 11- do końca nieparzyste)

93-519:
£ód¼ (£ód¼-Górna): My¶liwska, Sokola

93-520:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Smocza, Zygmuntowska (1-9 nieparzyste, 2-6 parzyste)

93-521:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Granitowa, Strycharska (1-19 nieparzyste, 2-28 parzyste)

93-522:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wiwulskiego Antoniego (17- do końca nieparzyste, 22- do końca parzyste), Zakliczyńska

93-523:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Paderewskiego Ignacego (33-51 nieparzyste)

93-524:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Dynowska, Jaros³awska, Zakopiańska

93-526:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Rymanowska

93-530:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Paderewskiego Ignacego (1-19 nieparzyste)

93-531:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ciasna (18- do końca parzyste, 21- do końca nieparzyste)

93-533:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Astronautów

93-534:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bogus³awskiego Wojciecha, Chocimska

93-535:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Trwa³a, Wiosenna, Zaolziańska (2- do końca parzyste)

93-536:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Galileusza, G³ogowska, Karpacka (21- do końca)

93-539:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Karpacka (1-20), Zaolziańska (63-65 nieparzyste)

93-540:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bździńska, Kosmonautów

93-541:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Obwodowa, Æywiecka

93-542:
£ód¼ (£ód¼-Górna): O¶wiźcimska

93-545:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wiwulskiego Antoniego (1-15 nieparzyste, 2-20 parzyste), Zaolziańska (1-49 nieparzyste)

93-547:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ceramiczna, Ciasna (1-19a nieparzyste, 2-16 parzyste)

93-548:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Pabianicka (47-67 nieparzyste, 64-100 parzyste), Zaolziańska (51-61 nieparzyste, 67- do końca nieparzyste)

93-549:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Flatta Oskara, Przyszkole (2-24 parzyste)

93-552:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bohdanowicza Karola, Brzozowskiego Stanis³awa, Przyszkole (11- do końca nieparzyste)

93-553:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Komfortowa

93-554:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cieszyńska (14- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste), Janiny (20- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste), Rogozińskiego Stefana (8- do końca parzyste, 15- do końca nieparzyste)

93-557:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Politechniki Al. (25-31 nieparzyste, 37, 46-54 parzyste)

93-558:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Obywatelska (2-16 parzyste), Piźkna, Skrzywana Stefana (Inæyniera Stefana Skrzywana) (1- do końca nieparzyste, 2-20 parzyste)

93-559:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cieszkowskiego Augusta (17- do końca), Jasień (1-28)

93-562:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Jasień (29- do końca), Obywatelska (60-88 parzyste, 69-87 nieparzyste), Piasta

93-563:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Braterska, Janiny (1-35 nieparzyste, 2-18 parzyste), Wo³owa (2-2t)
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Braterska, Janiny (1-35 nieparzyste, 2-18 parzyste), Wo³owa (2-2t)

93-564:
£ód¼ (£ód¼-Górna): B³ońska, Wieniawskiego Henryka

93-566:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wróblewskiego Walerego (23-33 nieparzyste, 52-76 parzyste)

93-569:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Inæynierska, Proletariacka, Wo³owa (1- do końca)

93-570:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Jana Paw³a II Al., Towarowa, Jana Paw³a II Al., Parkowa
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Jana Paw³a II Al., Towarowa, Jana Paw³a II Al., Parkowa

93-571:
£ód¼ (£ód¼-Górna): £aska, Ptasia, Sowia
£ód¼ (£ód¼-Polesie): £aska, Ptasia, Sowia

93-574:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Radwańska (40/42), Radwańska (32- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste)
£ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie): Radwańska (40/42), Radwańska (32- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste)

93-575:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Rembielińskiego Rajmunda

93-576:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Róæana (2-6 parzyste)

93-578:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Nad Jasieniem, Wróblewskiego Walerego (1-9, 10-50 parzyste, 16/18-17, 19-21 nieparzyste)

93-579:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Róæana (1-27 nieparzyste)

93-582:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Felsztyńskiego Sebastiana, Skrzywana Stefana (Inæyniera Stefana Skrzywana) (22- do końca parzyste)

93-583:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Przechodnia, Rejtana Tadeusza, Róæana (28- do końca)

93-586:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Energetyków, Róæyckiego Ludomira

93-588:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cieszkowskiego Augusta (15), Obywatelska (1-67 nieparzyste, 18-58 parzyste)

93-590:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Politechniki Al. (2-44 parzyste, 17-23 nieparzyste), Wróblewskiego Walerego (11-15 nieparzyste), Politechniki Al. (1-15 nieparzyste, 2-12 parzyste)
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Politechniki Al. (2-44 parzyste, 17-23 nieparzyste), Wróblewskiego Walerego (11-15 nieparzyste), Politechniki Al. (1-15 nieparzyste, 2-12 parzyste)

93-610:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (1-125 nieparzyste, 2-138 parzyste)

93-611:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (127-195 nieparzyste, 140-170 parzyste)

93-612:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (172-208 parzyste, 197-209 nieparzyste)

93-613:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (211-265 nieparzyste, 220-264 parzyste)

93-614:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Józefów (1-40a)

93-615:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Józefów (41- do końca)

93-616:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Nowe Górki

93-617:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bieszczadzka (20-26 parzyste, 27-35 nieparzyste)

93-618:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bieszczadzka (28- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste)

93-619:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bronisin (1-23 nieparzyste, 2-32 parzyste)

93-620:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bronisin (25-83 nieparzyste, 34-68 parzyste)

93-621:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Bronisin (70- do końca parzyste, 85- do końca nieparzyste), Konspiracji

93-622:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wiskicka (1-13 nieparzyste, 2-18 parzyste)

93-623:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wiskicka (15-55 nieparzyste, 20-52 parzyste)

93-624:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Paprociowa

93-631:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Cierniówki, Kolumny (266-280 parzyste, 267-299 nieparzyste)

93-632:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Suszarniana, Transportowa

93-633:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Ci±gnikowa, Czó³enkowa, Czyæewskiego 'Juliana' Ludwika (Genera³a Ludwika Czyæewskiego 'Juliana'), Elewatorowa, Gatunkowa, Jedwabnicza, Kopalniana, Ma³ego Rycerza

93-635:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Tomaszowska (77- do końca)

93-636:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Jeæa Teodora Tomasza, Jźdrzejowska, Wańkowicza Melchiora, Zawieyskiego Jerzego

93-638:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Wiktorii Wiedeńskiej, Ziemiańska

93-640:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Brójecka, Czternastu Straconych, Dzikich Pól

93-641:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Alabastrowa, Wiskicka (54- do końca parzyste, 57- do końca nieparzyste)

93-642:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (282-318 parzyste, 301-327 nieparzyste)

93-643:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kalinowskiego Rafa³a (¦wiźtego Rafa³a Kalinowskiego), Wrzecionowa

93-645:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Go¶ciniec (1-89 nieparzyste, 2-92 parzyste), Kamieńca Podolskiego, Kresowych Stanic, Wi¶niowieckiego Jaremy Jeremiego (Ksiźcia Jeremiego Wi¶niowieckiego "Jaremy")

93-646:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Boczna, Go¶ciniec (91- do końca nieparzyste, 94- do końca parzyste)

93-647:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (320-390 parzyste, 329-387 nieparzyste), Nad Stawem

93-648:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Czo³owa, Mahoniowa, Morenowa, Ogrodnicza, Zagrodowa

93-649:
£ód¼ (£ód¼-Górna): Kolumny (389- do końca nieparzyste, 392- do końca parzyste), Mozaikowa

94-002:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Sprinterów

94-003:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lokajskiego Eugeniusza, Piaski, Rajdowa

94-004:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kusocińskiego Janusza (1-21), Retkińska (39-145 nieparzyste, 58-118 parzyste)

94-006:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zagrodniki

94-007:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Maratońska (69-121 nieparzyste, 70-170 parzyste), Obywatelska (180- do końca parzyste), Waltera-Janke Zygmunta Al. (Genera³a Zygmunta Waltera-Janke)

94-010:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Grodzieńska (19-25 nieparzyste, 26-34 parzyste), Sandomierska

94-011:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gwiazdowa, Wileńska (34-60 parzyste)

94-012:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kozietulskiego Jana (Pu³kownika Jana Kozietulskiego), Retkińska (1-37 nieparzyste, 2-22 parzyste)

94-014:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Sympatyczna

94-016:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Grodzieńska (1-18), Wileńska (39-69 nieparzyste)

94-017:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kowieńska, Krzemieniecka (1- do końca nieparzyste, 4-28 parzyste)

94-020:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bandurskiego W³adys³awa Al. (Ksiźdza Biskupa W³adys³awa Bandurskiego), Celna, Dembińskiego Henryka, Unii Lubelskiej Al.

94-021:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Unii Lubelskiej Al. (1-5 nieparzyste)

94-022:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kajakowa, Wileńska (1-27 nieparzyste)

94-023:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Karolewska (46- do końca parzyste, 53- do końca nieparzyste)

94-024:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Norwida Cypriana Kamila, Wygodna

94-025:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Objazdowa, Æubrowej Joanny

94-028:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Chodkiewicza Karola, Wyspiańskiego Stanis³awa

94-029:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Mińska, Wileńska (2-32 parzyste, 29-37 nieparzyste)

94-030:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Krzemieniecka

94-032:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bratys³awska (1-7 nieparzyste, 2-4 parzyste), Wróblewskiego Walerego (69- do końca nieparzyste)

94-035:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bratys³awska (6-8a parzyste), Wróblewskiego Walerego (43-67 nieparzyste, 96-124 parzyste)

94-036:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wio¶larska

94-039:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): W³adys³awa Króla (2-72 parzyste, 3-57 nieparzyste), Wróblewskiego Walerego (126- do końca parzyste)

94-040:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bratys³awska (10-14 parzyste, 13-23 nieparzyste)

94-041:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Marusarzówny Heleny

94-042:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Florecistów, Wyszyńskiego Stefana Al. (Ksiźdza Kardyna³a Stefana Wyszyńskiego) (1-11 nieparzyste, 6-24 parzyste)

94-043:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Olimpijska

94-044:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Prze³ajowa (2-22 parzyste)

94-045:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Prze³ajowa (1-27 nieparzyste)

94-046:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Armii Krajowej

94-047:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wyszyńskiego Stefana Al. (Ksiźdza Kardyna³a Stefana Wyszyńskiego) (31-71 nieparzyste, 38-80 parzyste)

94-048:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Hubala, Szermiercza, Tomaszewicza Wincentego, Wyszyńskiego Stefana Al. (Ksiźdza Kardyna³a Stefana Wyszyńskiego) (25-29 nieparzyste)

94-049:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Hippiczna

94-050:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wyszyńskiego Stefana Al. (Ksiźdza Kardyna³a Stefana Wyszyńskiego) (86- do końca parzyste, 97-115 nieparzyste)

94-051:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wyszyńskiego Stefana Al. (Ksiźdza Kardyna³a Stefana Wyszyńskiego) (73-95 nieparzyste)

94-052:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Popie³uszki Jerzego (Ksiźdza Jerzego Popie³uszki) (1-27 nieparzyste, 2-30 parzyste)

94-053:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Popie³uszki Jerzego (Ksiźdza Jerzego Popie³uszki) (32- do końca parzyste, 37- do końca nieparzyste)

94-054:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kusocińskiego Janusza (22- do końca)

94-056:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Babickiego Józefa, Kostki-Napierskiego Aleksandra

94-058:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Batalionów Ch³opskich

94-101:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Nad Karolewk±, Narciarska, Trójskok

94-102:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Maratońska (23-67 nieparzyste), Nowe Sady

94-103:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Elektronowa, Wróblewskiego Walerego (35-41 nieparzyste, 78-94 parzyste)

94-104:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Obywatelska (90-162 parzyste, 99-191 nieparzyste)

94-106:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Plocka Franciszka

94-107:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Hufcowa

94-108:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Balonowa

94-109:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Burzliwa, Pienista

94-110:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Denna (1- do końca), Rusa³ki

94-111:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Dolinna, Laskowicka, Obywatelska (164-178 parzyste, 193-207 nieparzyste), Zboczowa

94-112:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bratys³awska (47-65 nieparzyste, 52-58 parzyste), Sumowa

94-113:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Sieciowa, W³adys³awa Króla (59- do końca nieparzyste, 74- do końca parzyste)

94-115:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Falista

94-116:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Komandorska

94-117:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Czerwonego Kapturka, Sztormowa

94-118:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Andersena Christiana, Jasia i Ma³gosi

94-119:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kubusia Puchatka, Lajkonika

94-120:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Korsarska

94-121:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pi³karska

94-122:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Zapa¶nicza

94-123:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Oszczepowa

94-124:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bojerowa, £yæwiarska

94-125:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kolarska (193-203 nieparzyste), Kukuczki Jerzego

94-126:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æuælowa

94-127:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): P³ywacka

94-128:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gimnastyczna

94-129:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bokserska

94-130:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Armii "£ód¼"

94-131:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kolarska (5-191 nieparzyste, 6-94 parzyste)

94-132:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Cylla Wawrzyńca

94-133:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Ga³eckiego Antoniego

94-134:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Konarzewskiego Tomasza

94-135:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kinga C. Gillette

94-202:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Jźczmienna

94-203:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Perla Feliksa (11), Praussa Ksawerego, Srebrzyńska (42-42a, 91-111 nieparzyste)

94-204:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Barona Smuk³ego Henryka, Jarzynowa

94-205:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Mania, Orzechowa

94-208:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Dani³owskiego Gustawa, Unii Lubelskiej Al. (4-20 parzyste)

94-209:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Drewnowska (206), Perla Feliksa (2, 3-9 nieparzyste), Srebrzyńska (28, 73-89 nieparzyste)

94-212:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bronowa, Lemieszowa, Rezedowa

94-213:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): £ubinowa (1-31 nieparzyste, 2-24 parzyste), P³ugowa (1-19), Snopowa (1-23 nieparzyste, 2-16 parzyste)

94-214:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Krakowska (19- do końca nieparzyste, 54- do końca parzyste), Kwiatów Polskich, Rabatkowa, Rzepakowa, S³onecznikowa, Sojowa

94-215:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Barska, Biegunowa, Warneńska

94-216:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Filarecka, Kusa, Zakrźt

94-217:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Czo³gistów (1-37 nieparzyste, 2-50a parzyste), Micha³owicza Jerzego (1- do końca nieparzyste)

94-218:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Namiotowa (1-47 nieparzyste, 2-52 parzyste), Pionierska (9-15 nieparzyste, 12-18 parzyste), Tobruk (11-15 nieparzyste)

94-221:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Cyganka, Z³otno (3-103 nieparzyste, 6-112 parzyste)

94-222:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Fizylierów, Rowerowa, Spadochroniarzy

94-223:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bruska, Partyzantów, P³atowcowa

94-224:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Garnizonowa, Pionierska (4-6 parzyste), Tobruk (4-7, 10-18 parzyste)

94-225:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Czo³gistów (39- do końca nieparzyste, 52- do końca parzyste), Namiotowa (49- do końca nieparzyste), Szeregowa

94-226:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Druæynowa, Mocarna

94-227:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kwiatowa (1-9 nieparzyste), R±bieńska (1-25 nieparzyste, 6-32 parzyste)

94-230:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Artylerzystów, Poniatowskiego Józefa (Ksiźcia Józefa Poniatowskiego), Zwiadowcza

94-231:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Napoleońska, Obozowa, Zasieczna

94-232:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Liniowa, Podjazdowa, Zaporowa

94-233:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Husarska, Komandosów, Szańcowa

94-234:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Legnicka, £ucznicza, Podchor±æych (1-97 nieparzyste, 2-130 parzyste)

94-235:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Mundurowa, Parafialna, Zbrojna

94-236:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bohaterów Monte Cassino

94-237:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Dywizjonu 303, Slalomowa

94-238:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kwiatowa (11-45 nieparzyste, 18-46 parzyste), P³ugowa (20- do końca), Snopowa (18- do końca parzyste, 25- do końca nieparzyste)

94-239:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Azotowa, Bajana Jerzego, D±browszczaków, Grenadierów, £ubinowa (26- do końca parzyste, 33- do końca nieparzyste)

94-240:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Czwartaków

94-241:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Cieplarniana

94-242:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wykowa

94-243:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gryczana, Zadraæ

94-244:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): R±bieńska (27-113 nieparzyste, 34-100 parzyste)

94-245:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Fija³kowskiego W³odzimierza (Profesora W³odzimierza Fija³kowskiego)

94-246:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Deca Wac³awa (Profesora Wac³awa Deca)

94-247:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Borowa, Grzybowa, Solec

94-248:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bobowa, Grochowa, Per³owa

94-249:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Owsiana

94-250:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pszenna, Siewna, Æniwna

94-251:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Azaliowa, Om³otowa

94-252:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Inowroc³awska (70- do końca), Wieczno¶ę

94-253:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Skarpowa

94-254:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Molla Jana (Profesora Jana Molla)

94-255:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æo³nierska

94-256:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Orźæna

94-257:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Basztowa

94-258:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Markietanki

94-259:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wojskowa

94-260:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kawaleryjska

94-261:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Je¼dziecka

94-262:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Radarowa

94-263:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Celownicza

94-264:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kanonierska

94-265:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): U³ańska

94-266:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Hejna³owa

94-267:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Grodowa

94-268:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Szwoleæerów

94-269:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Obronna

94-270:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Oficerska

94-271:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Desantowa

94-272:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Patrolowa

94-273:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kapitańska

94-274:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bastionowa

94-275:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Piechura

94-276:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Marszowa

94-277:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Musztrowa

94-278:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Szwadronowa

94-279:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Doæynkowa

94-280:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Dyngusowa

94-281:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pisankowa

94-282:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): ¦wi±teczna

94-283:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Wielkanocna

94-284:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Upominkowa

94-286:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Grotta Józefa Wac³awa (Profesora Józefa Wac³awa Grotta)

94-287:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): £ukawskiego Stanis³awa

94-290:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Szlachetna

94-291:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Waleczna

94-292:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Odwaæna

94-301:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Rzeszowska, Tarnowska, Zyndrama Miko³aja

94-302:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Krakowska (1-17 nieparzyste, 2-52 parzyste), Zdrowie

94-303:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Konstantynowska (1-71 nieparzyste, 2-44 parzyste), Krzemieniecka (36)

94-304:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Minerska, Woodrowa Wilsona Thomasa

94-305:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Krańcowa

94-306:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gwardzistów, Micha³owicza Jerzego (2- do końca parzyste)

94-307:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Ch³opickiego Józefa (Genera³a Józefa Ch³opickiego), Su³kowskiego Józefa (Genera³a Józefa Su³kowskiego)

94-308:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Syrokomli W³adys³awa

94-310:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Przygraniczna

94-311:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Konstantynowska (46- do końca parzyste, 73- do końca nieparzyste)

94-312:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Lontowa, Prochowa

94-313:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Brus, Juszczakiewicza Kornika Stanis³awa (Pu³kownika Stanis³awa Juszczakiewicza "Kornika"), Smulska

94-314:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Stare Z³otno

94-315:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Z³otno (105-153 nieparzyste, 114-168 parzyste)

94-316:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Jagodnica, Saperów

94-317:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bobslejowa

94-319:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Filomatów, Muszkieterów

94-324:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kadetów

94-325:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Weteranów

94-326:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kurka Wincentego

94-327:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Dzieci £odzi

94-328:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Maczka Stanis³awa (Genera³a Stanis³awa Maczka)

94-329:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Turniejowa

94-330:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Kirasjerów

94-331:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Pancerniaków

94-332:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Gwardii Ludowej

94-333:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bohaterów Powstania Styczniowego

94-334:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Mieczników, Pontonowa

94-401:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Batalionu Platerówek

94-402:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Szarych Szeregów

94-403:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): 1 Korpusu Pancernego WP

94-404:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Bohaterów Wrze¶nia

94-405:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Synów Pu³ku

94-406:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Nowy Józefów

94-407:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Langiewicza Mariana

94-408:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Rozwadowskiego Tadeusza (Genera³a Tadeusza Rozwadowskiego)

94-409:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): R±bieńska (102- do końca parzyste, 115- do końca nieparzyste)

94-410:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Podchor±æych (99- do końca nieparzyste, 132- do końca parzyste)

94-411:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Z³otno (155- do końca nieparzyste, 170- do końca parzyste)

94-412:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Huta Jagodnica

94-413:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Æurawinowa

94-414:
£ód¼ (£ód¼-Polesie): Szczecińska (1-11 nieparzyste)

£ód¼ - jednostki organizacyjne Poczty Polskiej

90-940 CI Oddzia³ Regionalny w £odzi - £ód¼, Ko¶ciuszki Tadeusza Al. 5/7
94-945 CL Oddzia³ Regionalny w £odzi - £ód¼, Obywatelska 121/129
94-104 CL Oddzia³ Terenowy w £odzi - £ód¼, Obywatelska 121
90-001 CP Oddzia³ Rejonowy w £odzi - £ód¼, Tuwima Juliana 38
90-900 CP Wźze³ Ekspedycyjno-Rozdzielczy w £odzi - £ód¼, W³ókniarzy Al. 227
90-940 CR Oddzia³ Regionalny w £odzi - £ód¼, Ko¶ciuszki Tadeusza Al. 5/7
90-900 CUK Oddzia³ Regionalny w £odzi - £ód¼, W³ókniarzy Al. 227

£ód¼ - placówki Poczty Polskiej

91-169 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Dylika Jana (Profesora Jana Dylika) 2/6
91-359 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Pojezierska 93
91-359 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Sitowie 8
93-385 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Kolumny 300
93-326 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Kolumny 538
93-157 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Kraszewskiego Józefa Ignacego 48
93-001 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), ¦wiźtego Franciszka z Asyæu 62
94-015 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Gdańska 23
94-015 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Jana Paw³a II Al. 30
94-015 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Lipowa 87
94-015 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Wileńska 59
91-090 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Æeromskiego Stefana 116
90-234 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Pomorska 150a
94-015 Agencja Pocztowa £ód¼ - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) 94
90-210 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 1 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Kilińskiego Jana 10 A
90-351 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 1 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Ksiźæy M³yn 1
91-433 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 11 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Smugowa 26 A
93-316 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 23 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Rzgowska 281/289
91-044 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 4 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Tybury Stanis³awa 1
90-754 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 4 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Æeligowskiego Lucjana (Genera³a Lucjana Æeligowskiego) 22
91-071 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 40 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Karskiego Jana 5
91-174 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 52 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Romanowska 55 F
91-023 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 52 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Æubardzka 3
93-232 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 58 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Lodowa 101
93-409 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 7 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Pabianicka 138
93-525 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 7 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Sokola 4
93-589 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 7 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Politechniki Al. 3/5
90-988 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 7 - £ód¼ skrytki/przegródki,
92-501 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 79 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Ha¶ka Jaros³awa 12
92-307 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 79 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Jurczyńskiego Juliusza 32
93-315 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 84 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Rzgowska 214 A
91-345 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 9 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Gdyńska 38
91-834 Filia Urzźdu Pocztgowego £ód¼ 9 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), £agiewnicka 39/43
90-016 PP £ód¼ E225 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), W³ókniarzy Al. 227
90-001 Urz±d Pocztowy £ód¼ 1 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Tuwima Juliana 38
90-950 Urz±d Pocztowy £ód¼ 1 - £ód¼ skrytki/przegródki,
94-060 Urz±d Pocztowy £ód¼ 10 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Wyszyńskiego Stefana Al. (Ksiźdza Kardyna³a Stefana Wyszyńskiego) 61
90-990 Urz±d Pocztowy £ód¼ 10 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-001 Urz±d Pocztowy £ód¼ 11 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Zgierska 2
90-960 Urz±d Pocztowy £ód¼ 11 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-401 Urz±d Pocztowy £ód¼ 12 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Uj¶cie 4
90-984 Urz±d Pocztowy £ód¼ 12 - £ód¼ skrytki/przegródki,
92-401 Urz±d Pocztowy £ód¼ 14 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Zak³adowa 50
90-974 Urz±d Pocztowy £ód¼ 14 - £ód¼ skrytki/przegródki,
92-601 Urz±d Pocztowy £ód¼ 15 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Rokicińska 428
91-333 Urz±d Pocztowy £ód¼ 16 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Limanowskiego Boles³awa 115
90-110 Urz±d Pocztowy £ód¼ 17 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Moniuszki Stanis³awa 4
90-952 Urz±d Pocztowy £ód¼ 17 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-223 Urz±d Pocztowy £ód¼ 18 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Tatrzańska 42/44
91-154 Urz±d Pocztowy £ód¼ 19 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Aleksandrowska 149
91-860 Urz±d Pocztowy £ód¼ 20 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), £agiewnicka 99
90-449 Urz±d Pocztowy £ód¼ 21 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Æwirki Franciszka (Kapitana Pilota Franciszka Æwirki) 1 B
92-001 Urz±d Pocztowy £ód¼ 22 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Skalna 3
90-970 Urz±d Pocztowy £ód¼ 22 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-385 Urz±d Pocztowy £ód¼ 23 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Æywotna 66/68
90-958 Urz±d Pocztowy £ód¼ 23 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-546 Urz±d Pocztowy £ód¼ 24 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Ciasna 19
91-701 Urz±d Pocztowy £ód¼ 25 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Boya-Æeleńskiego Tadeusza 12
90-987 Urz±d Pocztowy £ód¼ 25 - £ód¼ skrytki/przegródki,
92-420 Urz±d Pocztowy £ód¼ 27 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Maęka z Bogdańca 16 A
94-201 Urz±d Pocztowy £ód¼ 28 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Jźczmienna 22
90-124 Urz±d Pocztowy £ód¼ 3 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Polskiej Organizacji Wojskowej 36/38
90-234 Urz±d Pocztowy £ód¼ 30 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Pomorska 115
90-140 Urz±d Pocztowy £ód¼ 31 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) 91 A
90-250 Urz±d Pocztowy £ód¼ 32 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), D±browskiego Henryka Pl. (Genera³a Henryka D±browskiego) 5
94-001 Urz±d Pocztowy £ód¼ 33 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Rajdowa 2
91-064 Urz±d Pocztowy £ód¼ 34 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Zachodnia 47
92-701 Urz±d Pocztowy £ód¼ 35 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Nowosolna Rynek 2
90-435 Urz±d Pocztowy £ód¼ 36 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Zamenhofa Ludwika 5
90-965 Urz±d Pocztowy £ód¼ 36 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-801 Urz±d Pocztowy £ód¼ 37 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Organizacji "Wolno¶ę i Niezawis³o¶ę" 52
90-968 Urz±d Pocztowy £ód¼ 37 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-301 Urz±d Pocztowy £ód¼ 38 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Snycerska 1
90-421 Urz±d Pocztowy £ód¼ 4 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Ko¶ciuszki Tadeusza Al. 5/7
90-954 Urz±d Pocztowy £ód¼ 4 - £ód¼ skrytki/przegródki,
94-015 Urz±d Pocztowy £ód¼ 40 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), W³ókniarzy Al. 227
90-959 Urz±d Pocztowy £ód¼ 40 - £ód¼ skrytki/przegródki,
94-037 Urz±d Pocztowy £ód¼ 41 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Prze³ajowa 14
90-993 Urz±d Pocztowy £ód¼ 41 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-159 Urz±d Pocztowy £ód¼ 42 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Mochnackiego Maurycego 1/3
93-501 Urz±d Pocztowy £ód¼ 43 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Politechniki Al. 37
91-090 Urz±d Pocztowy £ód¼ 44 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Ossowskiego Micha³a 4
90-951 Urz±d Pocztowy £ód¼ 44 - £ód¼ skrytki/przegródki,
90-603 Urz±d Pocztowy £ód¼ 47 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Legionów 54
90-005 Urz±d Pocztowy £ód¼ 49 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Piotrkowska 104
90-526 Urz±d Pocztowy £ód¼ 5 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Wólczańska 149
91-101 Urz±d Pocztowy £ód¼ 52 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Plantowa 1 A
90-961 Urz±d Pocztowy £ód¼ 52 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-201 Urz±d Pocztowy £ód¼ 58 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), D±browskiego Jaros³awa (Genera³a Jaros³awa D±browskiego) 91
90-982 Urz±d Pocztowy £ód¼ 58 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-031 Urz±d Pocztowy £ód¼ 59 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Limanowskiego Boles³awa 196 A
92-201 Urz±d Pocztowy £ód¼ 6 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), G³źboka 4/12
90-972 Urz±d Pocztowy £ód¼ 6 - £ód¼ skrytki/przegródki,
94-031 Urz±d Pocztowy £ód¼ 60 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Bratys³awska 2 A
91-159 Urz±d Pocztowy £ód¼ 63 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Lniana 2
91-215 Urz±d Pocztowy £ód¼ 64 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Rydzowa 14
93-157 Urz±d Pocztowy £ód¼ 68 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Tetmajera Kazimierza 2/12
90-989 Urz±d Pocztowy £ód¼ 68 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-001 Urz±d Pocztowy £ód¼ 7 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Piotrkowska 311/313
90-980 Urz±d Pocztowy £ód¼ 7 - £ód¼ skrytki/przegródki,
94-114 Urz±d Pocztowy £ód¼ 71 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Polesie), Armii Krajowej 32 A
90-054 Urz±d Pocztowy £ód¼ 73 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Pi³sudskiego Józefa Al. (Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) 6
90-979 Urz±d Pocztowy £ód¼ 73 - £ód¼ skrytki/przegródki,
92-510 Urz±d Pocztowy £ód¼ 78 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Puszkina Aleksandra 10
90-971 Urz±d Pocztowy £ód¼ 78 - £ód¼ skrytki/przegródki,
92-522 Urz±d Pocztowy £ód¼ 79 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Widzew), Gorkiego Maksyma 63
90-975 Urz±d Pocztowy £ód¼ 79 - £ód¼ skrytki/przegródki,
90-407 Urz±d Pocztowy £ód¼ 8 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-¦ródmie¶cie), Piotrkowska 17
90-955 Urz±d Pocztowy £ód¼ 8 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-853 Urz±d Pocztowy £ód¼ 82 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Niemojewskiego Andrzeja 25
90-967 Urz±d Pocztowy £ód¼ 82 - £ód¼ skrytki/przegródki,
93-326 Urz±d Pocztowy £ód¼ 84 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Górna), Chóralna 2
90-983 Urz±d Pocztowy £ód¼ 84 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-359 Urz±d Pocztowy £ód¼ 87 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Jeziorna 40a
90-969 Urz±d Pocztowy £ód¼ 87 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-489 Urz±d Pocztowy £ód¼ 88 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Syrenki 29
90-962 Urz±d Pocztowy £ód¼ 88 - £ód¼ skrytki/przegródki,
91-462 Urz±d Pocztowy £ód¼ 9 - £ód¼ £ód¼ (£ód¼-Ba³uty), Wspólna 8
90-964 Urz±d Pocztowy £ód¼ 9 - £ód¼ skrytki/przegródki,