województwo podkarpackie
powiat leżajski
Liczba kodów pocztowych: 1
Liczba placówek Poczty Polskiej: 1

Grodzisko Dolne kod pocztowy

37-306:
Chodaczów
Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne (Krzaki)
Grodzisko Dolne (Mokrzanka)
Grodzisko Górne
Grodzisko Górne (Podlesie)
Grodzisko Nowe
Kopanie Zmysłowskie
Laszczyny
Laszczyny (Zabłocie)
Opaleniska
Podlesie
Wesoła
Wólka Grodziska
Wólka Grodziska (Zagrody)
Zmysłówka

Grodzisko Dolne - placówki Poczty Polskiej

37-306 Urząd Pocztowy Grodzisko Dolne - Grodzisko Dolne, 278 B