15 Sierpnia, Akacjowa, Bortnowskiego Władysława, Boryszewska, Cisowa, Inżynierska, Kawalerzystów, Kozubowskiego Feliksa, Kutrzeby Tadeusza, Lipowa, Maczka Stanisława, Olchowa, Skotnickiego Stanisława, Sobieskiego Jana III, Sosnowa, Sucharskiego (Majora Sucharskiego), Szajnowicza Jerzego Iwana, Z. Kościńskiego, Zamoyskiego, Zawiszy