Asnyka Adama, Bielańska, Czesława Liska, Hali Mieczysława (Kapitana Mieczysława Hali), Kombatantów, Narbuta-Łuczyńskiego Aleksandra (Generała Aleksandra Narbuta-Łuczyńskiego), Przerwy-Tetmajera Kazimierza, Rolna, Sienna, Składowa, Skłodowskiej-Curie Marii, Stęborowskiego Michała, Sułkowskiego Tadeusza, Twarowskiej Janiny, Wiejska

96-102 - placówki Poczty Polskiej

Agencja Pocztowa Jeruzal - Kowiesy Jeruzal, 74/0
Agencja Pocztowa Skierniewice - Skierniewice, Makowska 2a
Agencja Pocztowa Skierniewice - Skierniewice, Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego) 5A
Agencja Pocztowa Skierniewice - Skierniewice, Szarych Szeregów 4 a
Agencja Pocztowa Wola Pękoszewska - Kowiesy Wola Pękoszewska, 73
Urząd Pocztowy Skierniewice 2 - Skierniewice, Mickiewicza Adama 2/4