Kilińskiego Jana, Mochnackiego Maurycego, Rzgowska