Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej

81-969 CL Oddział Terenowy w Gdyni - Gdynia, Śląska 1/7

81-969 - placówki Poczty Polskiej

Urząd Pocztowy Gdynia 2 - Gdynia skrytki/przegródki,