Gojawiczyńskiej Poli, Konopnickiej Marii, Zapolskiej Gabrieli