Kaczeńcowa, Kręta, Maszopów, Starodworcowa, Szczęśliwa, Wschodnia