Nad Potokiem, Siega Jana Pawła (Księdza Jana Pawła Siega), ¬ródło Marii