Mokwy Mariana, Suchanka Franciszka, W. Szczeblewskiego