Wachowiaka Stanisława (Wojewody Stanisława Wachowiaka)