D±browskiego Jarosława (Generała Jarosława D±browskiego), Harcerska, Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)