Chopina Fryderyka, Matejki Jana, Wieniawskiego Henryka