Abrahama Antoniego, Armii Krajowej, Kilińskiego Jana, ¦więtojańska, Żwirki i Wigury