Piłsudskiego Józefa Al. (Marszałka Józefa Piłsudskiego), ¦więtojańska, Traugutta Romualda