Traugutta Romualda, Władysława IV, Żwirki i Wigury