Legionów, Piłsudskiego Józefa Al. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)