Czechosłowacka, Dokerów, Indyjska, Rumuńska, Solidarności Al.