Benisławskiego, Deyczakowskiego Zygmunta (Kapitana Zygmunta Deyczakowskiego), Dolatowskiego Augustyna (Komandora Augustyna Dolatowskiego), Generał Wittekówny Marii, Jarowa, Karpińskiego Stanisława (Generała Stanisława Karpińskiego), Młynarz Genowefy, Spawaczy, Stolarska, Szkutnicza