Bobrowa, Czyżewskiego Józefa, Gdańca Pawła, Jelenia, Karpacka, Kazimierza Górskiego, Nadwodna, Sarnia, Sobolowa, Zajęcza, Żubrowa