Dekerta Jana, Kołłątaja Hugo, Małachowskiego Stanisława, Staszica Stanisława