71-047 - placówki Poczty Polskiej

Urz±d Pocztowy Szczecin 26 - Szczecin, Hrubieszowska 56