62-809 - placówki Poczty Polskiej

Urząd Pocztowy Kalisz 10 - Kalisz, Konopnickiej Marii 2-4