60-959 - placówki Poczty Polskiej

Urząd Pocztowy Poznań 2 - Poznań skrytki/przegródki,