Drobnera Bolesława, Jedności Narodowej, Słoneczny Bulw.