Biskupa Tomasza Pierwszego, Staszica Stanisława Pl.