Jana Wiktora, Masłowskiego Stanisława, Rydla Lucjana, Szaniawskiego Jerzego, Wańkowicza Melchiora, Witkiewicza Stanisława, Wojtkiewicza Witolda