Bończyka Norberta (Księdza Norberta Bończyka), Kraszewskiego Ignacego, Mieroszewskiego Krzysztofa