Krynoliny, Róży Wiatrów, Ustronna, Uznamska, Wolińska