Podmiot posiadający własny kod pocztowy

00-999 Telewizja Polska S.A.